De kinder- en jeugdpsychotherapie is een complex vakgebied. Zo spelen vaak niet alleen de klachten een rol, maar ook het ontwikkelingsproces van het kind en het feit dat het kind afhankelijk is van volwassenen op fysiek, psychisch, economisch en juridisch vlak. Uiteraard krijgen al deze facetten van de kinder- en jeugdpsychotherapie expliciete aandacht in deze differentiatie. Na het voltooien van deze differentiatie bent u erkend psychotherapeut binnen de kaders van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Klik hier voor meer informatie over het vakgebied psychotherapie kinderen en jeugd.
Klik hier voor informatie over het vak psychotherapeut volwassenen en ouderen.
 
Persoonlijke begeleiding
De postmaster opleiding tot kinder- en jeugdpsychotherapeut staat voor een hoge kwaliteit en een inspirerende leeromgeving. U leert het vak onder persoonlijke begeleiding en supervisie van gedreven psychotherapeuten. U krijgt les van experts uit de praktijk die op de hoogte zijn van de actuele kennis over hun vakgebied én hart hebben voor hun vak. Door de mix van verschillende deelnemers uit het vakgebied ontstaat bovendien een interessante uitwisseling van kennis en ervaringen: niet alleen met RINO Zuid, maar ook tussen deelnemers onderling. We combineren theorie met praktijk, bewezen kennis met nieuwe inzichten en ‘harde’ feiten met passie voor het vak.
 
Uw ontwikkeling voorop
Tijdens de gehele opleiding staat uw ontwikkeling voorop. Zo bewaken wij de voortgang van uw studie met behulp van voortgangsdocumenten en voortgangsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats tijdens het eerste jaar van de opleiding en voor 4-jarige opleidingsdeelnemers ook tijdens het derde jaar. De gesprekken voert u met 3 à 4 andere deelnemers, de hoofdopleider en indien noodzakelijk de manager van de psychotherapie opleiding. Op deze manier zorgen we ervoor dat u zich zo goed mogelijk kunt ontwikkelen en kunnen we daarnaast steeds blijven werken aan verbetering van onze opleiding.
 
Wettelijke eisen
Het programma van de opleiding van tot psychotherapeut van RINO Zuid is zodanig ingericht, dat ruimschoots aan de eisen in de wet wordt voldaan. Naast de eisen van het Besluit Psychotherapeut 1998 vormt ook het visitatiereglement van de Kamer Psychotherapeut het kader voor de opzet en de inhoud van de opleiding