De opleiding psychotherapie van RINO Zuid, met daarbinnen de differentiatie kinder- en jeugdpsychotherapie, kent twee varianten:

  1. de vierjarige opleiding voor kandidaten met een universitaire opleiding en
  2. de verkorte opleiding voor gz-psychologen.

De toelatingseisen gelden zowel voor de V&O opleiding (volwassenen en ouderen) als voor de K&J differentiatie.

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het deelnemen aan de psychotherapie opleiding, waar deze differentiatie een onderdeel van is. Voldoet u niet geheel aan de eisen? Uiteraard lossen wij dit graag samen met u op. Zowel voorafgaand aan de opleiding als tijdens de opleiding zijn er mogelijkheden om een eventueel hiaat in uw vooropleiding weg te werken.
 
Vierjarige volledige opleiding
Hebt u een doctoraal of masterdiploma in de psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde of heeft u met goed gevolg een artsexamen afgelegd? Dan kunt u de opleiding tot psychotherapeut met de differentiatie kinder- en jeugdpsychotherapie gaan volgen. Een voorwaarde hiervoor is dat de volgende onderdelen op doctoraal niveau aantoonbaar deel hebben uitgemaakt van uw vooropleiding: persoonlijkheidsleer, psychofysiologie of psychosomatiek, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, psychofarmacologie, cultuurgebonden psychische problematiek, seksuologie, gespreksvoering, interactietraining en een stage van 30 werkdagen in een ggz-instelling.
 
De eerste twee jaar volgt u de opleiding psychotherapie voor volwassen en ouderen. U wordt ingeleid in de vijf verplichte psychotherapeutische referentiekaders en methodieken. Daarna kunt u met de differentiatie kinder- en jeugdpsychotherapie starten. Deze duurt dan nog twee jaar.

Psychiaters die de opleiding tot psychotherapeut willen volgen kunnen contact opnemen met RINO Amsterdam.
 
Verkorte opleiding voor gz-psychologen
Heeft u een gz-opleiding afgerond? Dan geldt voor u de landelijk vastgestelde vrijstellingsregeling en kunt u een verkorte opleiding van drie jaar volgen. U kunt dan direct starten met de differentiatie kinder- en jeugdpsychotherapie. Bij de screening van de toelatingseisen wordt ook getoetst of alle inleidingen in de psychotherapeutische methodieken deel hebben uitgemaakt van het gevolgde gz-programma.

Om toegelaten te worden tot de opleiding psychotherapie beschikt u ook over een erkende opleidingsplaats bij een door RINO Zuid erkende praktijkopleidingsinstelling.

Vrijstellingen
Zowel voor masters als voor gz-psychologen bestaat de mogelijkheid tot een beperkte vrijstelling van opleidingsonderdelen.
 
Voor masters
Als u een master hebt afgerond, kunt u vrijstelling krijgen voor cursorisch onderwijs (max.140 uur), leertherapie en maximaal 25 uur supervisie (en de daarbij behorende therapiesessies van 100 uur). De vrijstelling is afhankelijk van erkenning van het reeds gevolgde opleidingsonderdeel. De vrijstellingen worden individueel getoetst (geldigheidsduur: 8 jaar)

Voor gz-psychologen
Geregistreerde gz-psychologen ontvangen op grond van hun BIG-registratie vrijstelling voor een gedeelte van het cursorisch onderwijs, 25 uur sessies supervisie over diagnostiek en 1200 uur werkervaring. Bij toelating wordt ook getoetst of alle inleidingen in de psychotherapeutische methodieken deel hebben uitgemaakt van het gevolgde gz-programma.
Daarnaast kan een gz-psycholoog over een genoten opleiding na de gz-opleiding nog vrijstelling ontvangen voor 50 uur cursorisch onderwijs, 50 sessies leertherapie en 25 sessies supervisie met bijbehorende therapiesessies van max. 100 uur (geldigheidsduur: 6 jaar).
 
Bij aanmelding ontvangt u altijd een schriftelijk studieadvies (zie voor meer informatie onder Kosten en aanmelden).

Erkende opleidingsplaats
Bij de start van de opleiding is het een vereiste dat u beschikt over een erkende opleidingsplaats tot psychotherapeut bij een door RINO Zuid erkende praktijkopleidingsinstelling.

Vooropleidingsvakken PT-opleiding
Indien u niet de vereiste vooropleidingsonderdelen heeft gevolgd, dan moet u zelf ervoor zorgdragen dat u daarover voor het einde van de opleiding een door de hoofdopleider vooraf goedgekeurde toets aflegt.

Voor de volgende vier vooropleidingsvakken zijn landelijk de volgende cursussen vastgesteld:

  1. Cultuurgebonden psychische problematiek - Cultuursensitief behandelen, inclusief cognitieve gedragstherapie bij cliënten uit andere culturen - bij de RINO Groep
  2. Psychofarmacologie Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie - bij de Open Universiteit
  3. Psychofysiologie - Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie - bij de Open Universiteit
  4. Seksuologie - Seksuologie - bij de Open Universiteit