Bij RINO Zuid doen we er alles aan om ons onderwijs iedere dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook de informatievoorziening naar u als onze (toekomstige) student maakt daar uiteraard onderdeel van uit. Daarom vindt u hieronder enkele praktijkzaken op een rij.

Leerrijk
Bij RINO Zuid werken we met een digitale leeromgeving, Leerrijk. Op Leerrijk is informatie te vinden over de opleiding (rooster e.d.), de modules en literatuur. Ook wordt hier informatie uitgewisseld tussen deelnemers, praktijkopleiders en RINO Zuid.
Zodra u bent toegelaten tot de opleiding, krijgt u toegang.

Tijd en plaats van het cursorische onderwijs
Door de modulaire opzet van deze opleiding kunt u op meerdere momenten per jaar instromen. De planning van de modules is elk jaar in juli bekend voor het volgende kalenderjaar. Doorgaans vinden de modules van de differentiatie kinder- en jeugdpsychotherapie plaats op maandag en woensdag. De lesdagen duren meestal twee aangesloten dagdelen van 09.30 -16.30 uur en vinden plaats in het RINO Zuid-gebouw in Eindhoven.
RINO Zuid streeft zoveel mogelijk naar vaste dagdelen en houdt de vakanties aan van het Voortgezet Onderwijs van de regio Zuid.

Tijdsbesteding
RINO Zuid biedt maatwerk. Afhankelijk van het studieadvies en de keuzes die u maakt in opleidingsonderdelen kan de tijdsbesteding daarom variëren. Richtlijn voor de literatuur is 10 pagina's per contactuur cursorisch onderwijs. Naast reguliere praktijkwerkzaamheden en de supervisie is een tijdsinvestering nodig voor praktijkopdrachten, werkstukken en leertherapie.

Praktijkopleidingsinstelling
Wilt u meer informatie over de praktijkopleidingsinstelling? Kijk dan onder Praktijkinstellingen.

Opleidings- en examenreglement en opleidingsovereenkomst
Afspraken en regels met betrekking tot de opleiding als geheel liggen vast in een opleidings- en examenreglement, inclusief een geschillenregeling. Afspraken over de opleiding van een individuele deelnemer liggen vast in een tripartiete opleidingsovereenkomst tussen de deelnemer, RINO Zuid en de praktijkinstelling.

Vervolgtrajecten
Na het afronden van de psychotherapie opleiding kunt u pas na het behalen van de GZ-registratie (verkorte GZ opleiding), in aanmerking komen voor een opleidingsplaats voor de verkorte KP opleiding.
Voor meer informatie over de verkorte GZ opleiding, klik hier.
Voor meer informatie over de verkorte KP opleiding, klik hier.