Wat biedt de opleiding?

Met de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid kunt u als POH-GGZ zelfstandig werken in huisartsenpraktijken en gelijksoortige organisaties. U leert mensen met psychische, psychosociale en psychosomatische klachten praktische zorg op maat te geven. Het curriculum is gebaseerd op het competentieprofiel van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en besteed aandacht aan uw persoonlijke ontwikkelpunten. Deelnemers aan deze opleiding zijn meestal al ervaren professionals vanuit diverse invalshoeken. De opleiding kenmerkt zich door:
 

 • Kaders en werkwijzen in de huisartspraktijk en eerstelijnszorg
 • Een sterke focus op (online) reflectie op het vak van POH-GGZ en uw attitude
 • Effectief leren screenen en training in diverse kortdurende behandelmethodieken
 • Aandacht voor specifieke leeftijdsgroepen en de basisvaardigheden om online te kunnen begeleiden
 • Aandacht voor hoe u, in een context van protocollisering, productie halen, aandachtige zorg kunt (blijven) geven

De invulling van het curriculum en de werkwijze van de opleiding gaan uit van zelfsturend leren. Kennisoverdracht vindt voornamelijk plaats via onze digitale leeromgeving. Tijdens de lesdagen staan zelf ingebrachte casuïstiek en het oefenen en trainen aansluitend op de professionele en persoonlijke ontwikkelpunten centraal.

Na het volgen van deze opleiding bent u, binnen de bandbreedte van uw functie, competent op de volgende gebieden:

 • Vakbekwaam en aandachtig zorg verlenen in de huisartsenpraktijk
 • Communicatie met patiënten en samenwerkingspartners
 • Multidisciplinair en transmuraal samenwerken
 • Organiseren van zorgverleningsprocessen
 • Maatschappelijk handelen (inzicht in sociale, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit)
 • Reflecteren (op basis van wetenschappelijke en gesystematiseerde ervaringskennis)
 • Professioneel, ethisch en verantwoord handelen

 

Omvang 120 uur
Niveau post-HBO
Start September 2019, Maart 2020, April 2020
Kosten €4350,-
Algemene voorwaarden

Vraag meer informatie aan

Hartelijk dank voor het aanvragen van de informatiebrochure van de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid. U ontvangt de informatiebrochure in PDF op het door u opgegeven e-mailadres.  

Persoonlijke gegevens

Naast uw persoonlijke gegevens ontvangen wij graag uw CV. Dit kunt u hieronder ook uploaden.

Gegevens praktijkinstelling

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u gedurende het opleidingsjaar minimaal acht uur per week werkzaam te zijn in een huisartsenpraktijk. Deze acht uur mogen verdeeld zijn over maximaal twee huisartspraktijken. Daarom vragen wij u een kopie van uw contract(en), tenminste geldig gedurende het opleidingsjaar, hieronder te uploaden. Daarnaast is het noodzakelijk dat een huisarts uit uw praktijkinstelling uw praktijkbegeleider is gedurende de opleiding.

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Invullen indien u de acht uur verdeelt over twee praktijken

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Naam beoogd praktijkbegeleider

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Uw vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-GGZ dient u te beschikken over een diploma van een van de onderstaande opleidingen.

Betaalgegevens

U heeft de keuze de opleiding in één of maximaal in twee termijnen te betalen.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.  

Plaats reserveren opleiding POH-GGZ

Hartelijk dank voor het reserveren van een plaats in de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid.

Vraag meer informatie aan

Hartelijk dank voor het aanvragen van de informatiebrochure van de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid. U ontvangt de informatiebrochure in PDF op het door u opgegeven e-mailadres.  

Persoonlijke gegevens

Naast uw persoonlijke gegevens ontvangen wij graag uw CV. Dit kunt u hieronder ook uploaden.

Gegevens praktijkinstelling

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u gedurende het opleidingsjaar minimaal acht uur per week werkzaam te zijn in een huisartsenpraktijk. Deze acht uur mogen verdeeld zijn over maximaal twee huisartspraktijken. Daarom vragen wij u een kopie van uw contract(en), tenminste geldig gedurende het opleidingsjaar, hieronder te uploaden. Daarnaast is het noodzakelijk dat een huisarts uit uw praktijkinstelling uw praktijkbegeleider is gedurende de opleiding.

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Invullen indien u de acht uur verdeelt over twee praktijken

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Naam beoogd praktijkbegeleider

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Uw vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-GGZ dient u te beschikken over een diploma van een van de onderstaande opleidingen.

Betaalgegevens

U heeft de keuze de opleiding in één of maximaal in twee termijnen te betalen.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.  

Plaats reserveren opleiding POH-GGZ

Hartelijk dank voor het reserveren van een plaats in de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid.