Opzet opleiding

De opleiding POH-GGZ biedt een mix van leren en werken. De competenties, zoals die door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn geformuleerd in het competentieprofiel en uw specifieke professionele en persoonlijke ontwikkelpunten, vormen in de opleiding het uitgangspunt.

De basis voor uw leertraject wordt gelegd in het intakegesprek, waarin we de door u ingevulde 0-meting van het competentieprofiel bespreken. Het intakegesprek vindt plaats met 2 leden van de opleidingscommissie en 3 collega aspirant deelnemers.

De opleiding omvat in totaal 40 dagdelen (120 uur), waarvan 36 dagdelen face-to-face onderwijs en 4 dagdelen online onderwijs. Daarnaast werkt u gedurende 40 tot 45 weken 8 uur per week in een huisartsenpraktijk.

De opleiding bestaat uit vijf modules:

  • Werken in de huisartsenpraktijk (15 uur)
  • Basis GGZ-vaardigheden in de huisartsenpraktijk (60 uur)
  • Werken met kinderen en jeugd (18 uur)
  • Werken met volwassenen (15 uur)
  • Werken met ouderen (12 uur)

Tijdens - de voorbereiding op - de modules maken we voortdurend de vertaalslag tussen de theorie, de praktijk en uw ontwikkelpunten. Daardoor kunnen we steeds aansluiten op de individuele achtergronden en ontwikkelpunten. Een deel van de 40 dagdelen die de opleiding duurt vindt online plaats. Hiervoor is een inspirerend online lesprogramma ontwikkeld dat de kennisoverdracht en reflectie versterkt. Tijdens de lesdagen staat uw professionele en persoonlijke ontwikkeling door middel van inbreng van eigen casuïstiek en training centraal. De docenten zijn bevlogen professionals uit de praktijk en we maken regelmatig gebruik van het werken met acteurs en ervaringsdeskundigen.

Vrijstellingen
De eerste twee modules van de opleiding ‘Werken in de huisartsenpraktijk’ en ‘Basis GGZ-vaardigheden in de huisartsenpraktijk’ zijn verplicht. Mocht u, op grond van evidente en aantoonbare vooropleiding en werkervaring, in aanmerking komen voor vrijstelling van de leeftijdsgerelateerde modules, dan wordt dit besproken in het intakegesprek. U kunt voor maximaal 2 van deze 3 modules vrijstelling krijgen.

Omdat er nog geen uitgekristalliseerde landelijke normen bestaan voor de POH-GGZ-opleiding, ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van vrijstellingen bij de opleidingscommissie van de opleiding POH-GGZ RINO Zuid.

Begeleidingsstructuur en ontwikkelen competenties
De kracht van de opleiding zit in de wisselwerking tussen:

  • (online) leren van docenten en van elkaar
  • in de praktijk werken met en leren van collega’s
  • een solide begeleidingsstructuur​

RINO Zuid biedt u een begeleidingsstructuur, waardoor we uw voortgang nauwkeurig kunnen volgen. Behalve de huisarts, die uw praktijkbegeleider is en uw ontwikkeling in de praktijk volgt, veronderstellen wij ook dat er in de dagelijkse praktijk een ervaren POH-GGZ beschikbaar is als coach met minimaal 3 jaar ervaring als POH-GGZ.

Gedurende drie momenten volgen we de ontwikkeling van uw professionele competenties en persoonlijke ontwikkelpunten. Dit doen we binnen onze digitale leeromgeving Leerrijk. Bij de start van de opleiding vult u, bij voorkeur al in overleg met uw praktijkbegeleider, de ’nulmeting’ in. Vervolgens vult u samen met de huisarts/praktijkbegeleider en uw senior POH-GGZ  het competentieontwikkeldocument nog drie maal in gedurende de opleiding. De huisarts en de senior POH-GGZ  beoordelen hierbij uw ontwikkeling. 

Omvang 120 uur
Niveau post-HBO
Start September 2019, Maart 2020, April 2020
Kosten €4350,-
Algemene voorwaarden

Tijdsinvestering
De opleiding duurt, inclusief de reguliere vakanties van het Zuiden, ongeveer 10-11 maanden. U heeft in deze periode 36 dagdelen les en 4 dagdelen vinden online plaats. De lessen vinden een maal per twee weken plaats. Tussen de lesdagen door werkt u aan opdrachten. De studiebelasting is ongeveer 6  per twee weken, exclusief de bijeenkomsten.
Het rooster vindt u na aanmelding op de digitale leeromgeving Leerrijk.

Lesdagen
De lesdagen op de locatie in Eindhoven, vinden plaats op woensdag of donderdag (afhankelijk van de opleidingsgroep). De lesdagen op de locatie in omgeving Goes vinden plaats op woensdag. Meestal gedurende 2 aaneengesloten dagdelen, een enkele keer heeft u een halve dag les. De online voorbereidingen kunt u uiteraard zelf bepalen aan de hand van de tijdskaders van de betreffende docent.

Locatie
De lesdagen vinden plaats bij RINO Zuid in Eindhoven of in de directe omgeving van Goes.

Evaluatie
RINO Zuid hecht sterk aan het volgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat we aanbieden. Waar bent u enthousiast over en wat kan beter? Uiteraard vindt de meeste feedback tijdens de lessen plaats. Daarnaast ontvangt u aan het einde van elke lesdag een kort digitaal evaluatieformulier.

Nascholing POH-GGZ
RINO Zuid biedt ook nascholingsmodules aan. Houd hiervoor ons module overzicht in de gaten. 


 

Vraag meer informatie aan

Hartelijk dank voor het aanvragen van de informatiebrochure van de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid. U ontvangt de informatiebrochure in PDF op het door u opgegeven e-mailadres.  

Persoonlijke gegevens

Naast uw persoonlijke gegevens ontvangen wij graag uw CV. Dit kunt u hieronder ook uploaden.

Gegevens praktijkinstelling

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u gedurende het opleidingsjaar minimaal acht uur per week werkzaam te zijn in een huisartsenpraktijk. Deze acht uur mogen verdeeld zijn over maximaal twee huisartspraktijken. Daarom vragen wij u een kopie van uw contract(en), tenminste geldig gedurende het opleidingsjaar, hieronder te uploaden. Daarnaast is het noodzakelijk dat een huisarts uit uw praktijkinstelling uw praktijkbegeleider is gedurende de opleiding.

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Invullen indien u de acht uur verdeelt over twee praktijken

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Naam beoogd praktijkbegeleider

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Uw vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-GGZ dient u te beschikken over een diploma van een van de onderstaande opleidingen.

Betaalgegevens

U heeft de keuze de opleiding in één of maximaal in twee termijnen te betalen.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.  

Plaats reserveren opleiding POH-GGZ

Hartelijk dank voor het reserveren van een plaats in de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid.

Vraag meer informatie aan

Hartelijk dank voor het aanvragen van de informatiebrochure van de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid. U ontvangt de informatiebrochure in PDF op het door u opgegeven e-mailadres.  

Persoonlijke gegevens

Naast uw persoonlijke gegevens ontvangen wij graag uw CV. Dit kunt u hieronder ook uploaden.

Gegevens praktijkinstelling

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u gedurende het opleidingsjaar minimaal acht uur per week werkzaam te zijn in een huisartsenpraktijk. Deze acht uur mogen verdeeld zijn over maximaal twee huisartspraktijken. Daarom vragen wij u een kopie van uw contract(en), tenminste geldig gedurende het opleidingsjaar, hieronder te uploaden. Daarnaast is het noodzakelijk dat een huisarts uit uw praktijkinstelling uw praktijkbegeleider is gedurende de opleiding.

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Invullen indien u de acht uur verdeelt over twee praktijken

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Naam beoogd praktijkbegeleider

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Uw vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-GGZ dient u te beschikken over een diploma van een van de onderstaande opleidingen.

Betaalgegevens

U heeft de keuze de opleiding in één of maximaal in twee termijnen te betalen.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.  

Plaats reserveren opleiding POH-GGZ

Hartelijk dank voor het reserveren van een plaats in de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid.