Eisen praktijkinstelling

Deelnemers werken gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week in één, maximaal twee huisartsenpraktijken. Deze huisartsenpraktijken fungeren als praktijkinstelling gedurende de opleiding en dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen.
 

  • Een inwerk-  en introductieprogramma in de praktijk voor de eerste twee weken.
  • Minimaal één keer per vier weken evaluatie met de praktijkbegeleider (huisarts) in het kader van opleidingsleerdoelen waarbij het competentieprofiel als leidraad dient.
  • Eenmaal per week overleg met een begeleidend senior POH-GGZ (met minimaal 3 jaar ervaring als POH-GGZ), waarbij het competentieprofiel als leidraad dient.
  • Creëren van een uitnodigend en coachend leerklimaat waarin de deelnemer zo optimaal mogelijk de eigen regie over de te behalen leerdoelen kan realiseren.
  • Organiseren van een kennismaking met het geëigende  netwerk.
  • Een spreekkamer met computer en daglicht voor 8 uur per week; maximaal te verdelen over twee huisartspraktijken.
  • Toegang tot het huisartsinformatiesysteem (HIS) in de betreffende spreekkamer; een eigen inlogcode en evidente en efficiënte afspraken voor agendabeheer.
  • Een eigen telefoon (vast of mobiel).
  • Ee mogelijkheid van/akkoord met geluids-en beeldopnames maken t.b.v. opleiding met aandacht voor privacy afspraken met patiënten.

Bovendien: Indien een huisartsenpraktijk niet beschikt over de inzet van een senior POH-GGZ die de rol kan vervullen in de begeleiding, kan er een beroep gedaan worden op de coachpool van RINO Zuid. Hierin zitten ervaren POH-GGZ-ers met coachkwaliteiten die face to face of online de deelnemer tegen een vergoeding kunnen coachen. 

Omvang 120 uur
Niveau post-HBO
Start September 2019, Maart 2020, April 2020
Kosten €4350,-
Algemene voorwaarden

Vraag meer informatie aan

Hartelijk dank voor het aanvragen van de informatiebrochure van de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid. U ontvangt de informatiebrochure in PDF op het door u opgegeven e-mailadres.  

Persoonlijke gegevens

Naast uw persoonlijke gegevens ontvangen wij graag uw CV. Dit kunt u hieronder ook uploaden.

Gegevens praktijkinstelling

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u gedurende het opleidingsjaar minimaal acht uur per week werkzaam te zijn in een huisartsenpraktijk. Deze acht uur mogen verdeeld zijn over maximaal twee huisartspraktijken. Daarom vragen wij u een kopie van uw contract(en), tenminste geldig gedurende het opleidingsjaar, hieronder te uploaden. Daarnaast is het noodzakelijk dat een huisarts uit uw praktijkinstelling uw praktijkbegeleider is gedurende de opleiding.

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Invullen indien u de acht uur verdeelt over twee praktijken

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Naam beoogd praktijkbegeleider

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Uw vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-GGZ dient u te beschikken over een diploma van een van de onderstaande opleidingen.

Betaalgegevens

U heeft de keuze de opleiding in één of maximaal in twee termijnen te betalen.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.  

Plaats reserveren opleiding POH-GGZ

Hartelijk dank voor het reserveren van een plaats in de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid.

Vraag meer informatie aan

Hartelijk dank voor het aanvragen van de informatiebrochure van de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid. U ontvangt de informatiebrochure in PDF op het door u opgegeven e-mailadres.  

Persoonlijke gegevens

Naast uw persoonlijke gegevens ontvangen wij graag uw CV. Dit kunt u hieronder ook uploaden.

Gegevens praktijkinstelling

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u gedurende het opleidingsjaar minimaal acht uur per week werkzaam te zijn in een huisartsenpraktijk. Deze acht uur mogen verdeeld zijn over maximaal twee huisartspraktijken. Daarom vragen wij u een kopie van uw contract(en), tenminste geldig gedurende het opleidingsjaar, hieronder te uploaden. Daarnaast is het noodzakelijk dat een huisarts uit uw praktijkinstelling uw praktijkbegeleider is gedurende de opleiding.

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Invullen indien u de acht uur verdeelt over twee praktijken

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Naam beoogd praktijkbegeleider

{{file.filename}} ({{file.filesize / 1024 | number:1}}kB)
Bestanden toevoegen

Uw vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding POH-GGZ dient u te beschikken over een diploma van een van de onderstaande opleidingen.

Betaalgegevens

U heeft de keuze de opleiding in één of maximaal in twee termijnen te betalen.

Hartelijk dank voor het invullen van het formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.  

Plaats reserveren opleiding POH-GGZ

Hartelijk dank voor het reserveren van een plaats in de opleiding POH-GGZ bij RINO Zuid.