Als orthopedagoog-generalist richt u zich op het kind, de ouders en andere betrokkenen in het opvoedingsproces. Interactie tussen het kind en de ouders en de bredere maatschappelijke context staan centraal. U maakt gebruik van effectieve methodieken en werkwijzen en bent in staat om vanuit een kritische, professionele en academische houding ontwikkelingen in het orthopedagogisch vakgebied te volgen en te implementeren. Daarmee levert u een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg van een instelling.