Cursorisch programma
De volgende onderdelen in het cursorische onderwijs worden verdeeld over twee fasen aangeboden:

Diagnostiek 192 uur
Interventie 192 uur
Indicatiestelling 48 uur
Overige onderdelen 48 uur
Totaal 480 uur


De eerste fase van de opleiding duurt één jaar en bestaat uit 4 basisblokken en een inleiding. Na elk basisblok zal een tussenblok aangeboden worden waarin onderwerpen als wetenschappelijk onderzoek, reflectief practicum en een proefcasus aan de orde komen. De volgende basisblokken worden in de eerste fase gegeven:

 • Vraaggericht werken vanuit systemisch perspectief
 • Oplossingsgericht werken en coaching
 • Leer- en cognitieve therapie en psychopathologie
 • Agogisch handelen binnen een opvoedingsrelatie
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Proefcasus.

In de tweede fase volgt u minimaal 8 keuzemodules waarbij u de keuze heeft uit de volgende modules:

 • Adolescentenproblematiek
 • Autismespectrumstoornissen verdieping
 • Hulpverlening (aan jongeren) in een gedwongen kader
 • Infant Mental Health
 • Transculturele hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezin
 • Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten
 • Leerstoornissen
 • Ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (verdieping)
 • Ouderbegeleiding in speciale, zeer complexe gezinssituaties (verdieping)
 • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Seksuologische ondersteuning door de gedragswetenschapper
 • Specialistische behandeltrajecten bij bijzondere kinderen
 • Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden
 • Hechting en Trauma
 • Jongeren en Middelengebruik

Deze keuzemodules zijn ook los te volgen als nascholingscursussen. Wilt u de volledige opleiding doen, maar heeft nog u geen opleidingsplaats kunnen krijgen? In dit geval kunt u maximaal 4 van bovenstaande keuzemodules volgen.

Praktijkonderwijs
Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats op uw werkplek. Daar wordt u begeleid door ervaren professionals. U zult merken dat uw werk een extra dimensie krijgt, voor uzelf maar ook voor uw cliënten en werkgever.

De praktijkopleiding heeft een totale omvang van 2790 uur (inclusief praktijk- en werkbegeleiding) en 90 uur supervisie. De praktijkervaring wordt gedurende twee jaar, 4 dagen per week, 32 uur (fulltimervariant) of 4 jaar 16 uur per week (parttime variant) opgedaan in een erkende praktijkinstelling. Als opleidingsdeelnemer maakt u slechts voor 75% productie, de overige tijd is voor studie, reflectie en het maken van verslagen. De werkervaring wordt volgens een opleidingswerkplan onder begeleiding van een praktijkopleider en onder supervisie van gekwalificeerde supervisoren opgedaan. Evaluatie en beoordeling van de praktijkopleiding vinden plaats in de praktijkinstelling