Met ingang van 2018 bestaat de opleidingsprijs uit een vast jaarbedrag en een prijs per module-uur.

Voor de deelnemers die na 1 januari 2018 met de OG-opleiding starten gelden de volgende prijzen:

  • Jaarbedrag: € 4.500,-*
  • Prijs per module-uur: € 20,-*

Voor de standaard OG-opleiding (2 jaar, 480 lesuren) komt dat neer op de volgende prijs: € 18.600,-*.

Voor 2017 is de opleidingsprijs € 18.885,-* te voldoen in halfjaarlijkse termijnen (geldig voor opleidingsdeelnemers gestart voor 1 januari 2018).

Genoemde kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch, toegang tot de digitale leeromgeving en verplichte literatuur. De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding, supervisie en verplicht aan te schaffen handboeken worden door de praktijkinstelling bekostigd. Als orthopedagoog-generalist in opleiding heeft u hier een betaalde opleidingsplaats.

* RINO Zuid behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren.

Praktijkinstellingen

Deadline aanmelden kandidaten
De deadline voor het voordragen van kandidaten voor de opleidingsgroep die in januari start, is 15 oktober.

Procedure
Iedere instelling moet voldoen aan de door RINO Zuid vastgestelde criteria. Een keer per jaar kunnen instellingen een opleidingsplaats aanvragen. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.

Kandidaten

De praktijkinstelling draagt kandidaten voor aan RINO Zuid. Zonder praktijkinstelling kunt u niet deelnemen aan de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Als u bent voorgedragen door uw werkgever dient u zich nog wel aan te melden bij RINO Zuid.

Voorwaarden om toegelaten te worden tot de opleiding zijn:

  • Registratie als basis orthopedagoog bij de NVO (dat kan met een vooropleiding pedagogiek, psychologie of geestelijke gezondheidskunde);
  • Werk op het niveau van een academisch geschoold orthopedagoog in een erkende praktijkinstelling.