De beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist, georganiseerd door RINO Zuid, leidt basisorthopedagogen op tot orthopedagoog-generalist. Dit gebeurt volgens de eisen die door de NVO, de landelijke beroepsvereniging van academisch geschoolde (ortho)pedagogen en onderwijskundigen, gesteld zijn. De opleiding is zowel verbredend als verdiepend en start bij voldoende belangstelling jaarlijks in januari.