Bent u GZ-psycholoog en wilt u zich specialiseren tot klinisch psycholoog? Als gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist bent u in de meeste gevallen werkzaam in een algemeen of academisch ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Sinds 2014 is begonnen met gedeeltelijke modularisering van de opleiding. GZ-psychologen die ook psychotherapeut zijn kunnen de KP opleiding, met vrijstellingen, in drie jaar afronden (verkorte opleiding).

Voor de zogenaamde verkorte KP-opleiding voor psychotherapeuten geldt dat:

  • deze alleen mogelijk is voor psychotherapeuten met een GZ registratie;
  • u de opleiding in drie jaar kunt afronden (de doorlooptijd van het wetenschappelijk onderzoek moet dan ook max. drie jaar zijn);
  • u vrijstelling krijgt voor het psychotherapiegedeelte;
  • u voor 24 uur werkzaam moet zijn in een erkende praktijkopleidingsinstelling.

Meer informatie over de opzet en inhoud van de opleiding? Klik hier.