De opleiding tot klinisch psycholoog is een praktijkgerichte opleiding en duurt 4 jaar. U leert het vak onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen. De opleiding bestaat uit een modulair programma en de praktijkopleiding. De beroepsidentiteit van de klinisch psycholoog en de integratie van de 4 pijlers (complexe psychodiagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek en management) zijn de rode lijn in de opleiding. 

GZ-psychologen die ook psychotherapeut zijn kunnen de opleiding in principe in 3 jaar afronden.

 

Zij krijgen vrijstelling voor de behandelmodules, maar doen met alle andere modules mee. Er is dus geen aparte opleidingsgroep voor de verkorte KP opleiding.

Modulair programma
Het modulair programma bestaat uit een aantal modules met een totale omvang van 600 uur, variërend van diagnostiek bij complexe problematiek, cognitieve therapie bij verschillende stoornissen tot een uitgebreide module over wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast komen ook management en overige taken aan de orde. Bevlogen en deskundige docenten zullen u in deze modules zeker inspireren.

MODULES CURRICULUM

Thema Aantal uur Tijdpad
Hersenen en gedrag 30 uur 1e jaar
Klinisch-psychologische psychodiagnostiek 60 uur 1e jaar
Wetenschappelijke grondslagen individuele behandeling 30 uur 1e jaar
Groepspsychotherapie 30 uur 1e jaar*
Wetenschappelijk onderzoek 3 x 30 uur 1e, 2e en 3e jaar
Beleid, innovatie en management 1 x 6, 2 x 30 1e, 2e en 3e jaar
Professionele Identiteit en Expertise Klinisch Psycholoog 84 uur 1e, 2e, 3e en 4e jaar
Procesdiagnostiek 30 uur 2e jaar
Systeemtherapie 30 uur 2e jaar*
Keuzemodules behandeling (3x) 3 x 30 uur 2e, 3e en 4e jaar*
Complexe psychodiagnostiek en indicatiestelling 30 uur 3e jaar
Keuzemodule psychodiagnostiek (1x) 30 uur 3e of 4e jaar
Totaal 600 uur  


* Vrijstelling in verkorte KP opleiding.

KEUZEMODULES
(in ontwikkeling)

Psychodiagnostiek:

 • Forensische psychodiagnostiek
 • Psychodiagnostiek bij ouderen
 • Psychodiagnostiek bij complex psychotrauma
 • Psychodiagnostiek bij verslaving
 • Psychodiagnostiek in medische setting

Behandeling:

 • Behandeling ouderen
 • Complexe behandeling bij Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
 • Dialectische Gedragstherapie (DGT)
 • Lichaam en geest
 • Mentalisation Based Therapy (MBT)
 • Sachse
 • Schematherapie deel 1
 • Schematherapie deel 2
 • Verdiepende PT modules

Praktijkopleiding

Als deelnemer werkt u tenminste 24 uur per week in een erkende praktijkinstelling. In de praktijk bent u bezig met diagnostiek, behandeling en praktijkgericht onderzoek en voert u een aantal management taken uit. Alle praktijkwerkzaamheden vinden plaats onder supervisie en begeleiding van deskundige professionals. Daarnaast volgt u ook een leertherapie.

 • tenminste 1080 uren diagnostiek en indicatiestelling, inclusief 50 uren supervisie hierover
 • tenminste 1080 uren behandeling, waaronder psychotherapie, inclusief 135 uren supervisie hierover(vrijstelling verkorte KP)
 • tenminste 540 uren praktijkgericht onderzoek en innovatie, inclusief 25 uren supervisie hierover
 • tenminste 540 uren overige taken, leidinggeven, beleid etc., inclusief 25 uren supervisie hierover.  
 • 50 sessies leertherapie (vrijstelling verkorte KP)

 

‚Äč