Met ingang van 2018 bestaat de opleidingsprijs uit een vast jaarbedrag en een prijs per module-uur.

Voor de deelnemers die na 1 januari 2018 met de KP-opleiding starten gelden de volgende prijzen:

  • Jaarbedrag: € 3.600,-*
  • Prijs per module-uur: € 20,-*

Voor de standaard KP-opleiding (4 jaar, 600 lesuren) komt dat neer op de volgende prijs: € 26.400,-.
Voor de verkorte KP-opleiding voor gz-psychologen die ook psychotherapeut zijn (3 jaar, 400 lesuren), hanteren we een korting van € 1.500,- op het jaarbedrag voor het derde jaar. Daarmee komt de totale prijs op € 17.300,-. 

Voor 2017 gelden onderstaande opleidingsprijzen, te voldoen in halfjaarlijkse termijnen (geldig voor opleidingsdeelnemers gestart voor 1 januari 2018).

  • Volledige opleiding: € 26.450,-*
  • Verkorte opleiding voor GZ-psychologen die ook psychotherapeut zijn: € 17.630,-*
  • Verkorte opleiding met vrijstelling wetenschappelijk onderzoek: € 13.225,-*
  • Reguliere opleiding met vrijstelling wetenschappelijk onderzoek: € 22.040,-*

Toegang tot de digitale leeromgeving en verplichte literatuur vallen binnen de bovengenoemde kosten. Koffie, thee en lunch zijn gratis. De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleidingen supervisie worden door de praktijkinstelling bekostigd. Een gz-psycholoog in opleiding tot specialist heeft een betaalde opleidingsplaats en wordt ingeschaald in schaal 65 (CAO GGZ).

* RINO Zuid behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren.

De opleiding start in principe ieder jaar. In het eerste jaar is er elke week les. In het tweede, derde en vierde jaar een keer in de twee weken.
De lesdag is in principe maandag. Soms kan op andere dagen of avonden lessen worden georganiseerd.

Locatie is het gebouw van RINO Zuid te Eindhoven.

Opleidingsregister
Vanaf 1 juli 2014 zijn alle deelnemers aan een BIG-opleiding verplicht zich in te schrijven in het Opleidingsregister BIG-opleidingen. Ga naar de website van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Maak een account aan en meld u daarna aan als opleidingsdeelnemer door deze toelatingsbrief te uploaden (zie www.fgzpt.nl). Aan de inschrijving in dit register zijn kosten verbonden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingsregister.