Kandidaten
Binnen de regio Zuid Nederland is een aantal praktijkinstellingen erkend als opleidingsplaats tot klinisch psycholoog. In de meeste gevallen betreft het een algemeen of academisch ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De praktijkinstelling draagt kandidaten voor aan RINO Zuid. Zonder praktijkinstelling kunt u de kp-opleiding niet volgen.

Praktijkinstellingen
Als u als instelling in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats moet u voldoen aan een aantal landelijke criteria. Alle praktijkinstellingen, dus ook de instellingen die in het verleden al een opleidingsplaats toegewezen hebben gekregen, moeten ieder jaar aangeven of zij (wederom) één of meerdere plaatsen willen aanbieden. Wilt u meer informatie? Klik hier.