Als GZ-psycholoog bent u inzetbaar als generalist en heeft u kennis van het brede werkveld van de GGZ. U behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. U stelt diagnoses, indiceert en behandelt mensen met psychisch sociale problemen. Als GZ- psycholoog  werkt  u bij een instelling in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling, verpleeghuis, revalidatie-instelling of een forensische instelling. Ook kunt u werken in een zelfstandige praktijk.  

Naast specifieke kennis op het terrein van volwassenen en ouderen doet u kennis over- en ervaring met jeugd en ouders op.