Om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding is het nodig dat u een opleidingsplek heeft binnen een erkende praktijkinstelling. Wanneer een instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan zij met andere erkende (praktijk)-instellingen samenwerkingsovereenkomsten sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan.

Verder moet u voldoen aan de vooropleidingseisen die getoetst worden door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW). Als u aan de eisen voldoet krijgt u via het RCSW een logo verklaring.

Wanneer voldoet u aan de eisen?
U heeft een afgeronde academische opleiding in de geestelijke gezondheidskunde, psychologie of pedagogiek afgerond. U kunt aantonen dat een aantal onderdelen op universitair niveau is getoetst. Verder moeten er drie casussen psychodiagnostiek onder supervisie zijn volbracht. Zie hiervoor de website van het NIP.