Met ingang van 2018 bestaat de opleidingsprijs uit een vast jaarbedrag en een prijs per module-uur.

Voor de deelnemers die na 1 januari 2018 met de GZ-opleiding starten gelden de volgende prijzen:

  • Jaarbedrag: € 4.500,-*
  • Prijs per module-uur: € 20,-*

Voor de standaard GZ-opleiding (2 jaar, 480 lesuren) komt dat neer op de volgende prijs: € 18.600,-.

Voor 2017 is de opleidingsprijs € 18.885,-* te voldoen in halfjaarlijkse termijnen (geldig voor opleidingsdeelnemers gestart voor 1 januari 2018).

Toegang tot de digitale leeromgeving en verplichte literatuur vallen binnen de bovengenoemde kosten. Koffie, thee en lunch zijn gratis. De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleidingen supervisie worden door de praktijkinstelling bekostigd. Een GZ-psycholoog heeft een betaalde opleidingsplaats en wordt ingeschaald in minimaal aanloopschaal 59 van functiegroep 60 (CAO GGZ).

* RINO Zuid behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren.

Kandidaten

Wilt u de opleiding tot GZ- psycholoog bij RINO Zuid volgen? Via een praktijkinstelling kunt u solliciteren voor een opleidingsplaats. U kunt zich dus niet zelf aanmelden voor een opleidingsplaats bij RINO Zuid.

Praktijkinstellingen

Een keer per jaar kunnen praktijkinstellingen opleidingsplaatsen aanvragen voor het kalenderjaar daarna. Als u als instelling in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats moet u voldoen aan een aantal landelijke criteria. Een instelling kan ook een opleidingsplek in samenwerking met een andere erkende praktijkinstelling vormgeven. Wilt u informatie over de procedure rondom de opleidingsplaatsen? Klik hier.

Opleidingsregister

Vanaf 1 juli 2014 zijn alle deelnemers aan een BIG-opleiding verplicht zich in te schrijven in het Opleidingsregister BIG-opleidingen. Ga naar de website van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Maak een account aan en meld u daarna aan als opleidingsdeelnemer door deze toelatingsbrief te uploaden (zie www.fgzpt.nl). Aan de inschrijving in dit register zijn kosten verbonden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingsregister.