Bij RINO Zuid doen we er alles aan om ons onderwijs iedere dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook de informatievoorziening naar u als onze (toekomstige) student maakt daar uiteraard onderdeel van uit. Daarom vindt u hieronder enkele praktijkzaken op een rij.

Leerrijk
Bij RINO Zuid werken we met een digitale leeromgeving, Leerrijk. Op Leerrijk is informatie te vinden over de opleiding (rooster e.d.), de modules en literatuur. Ook wordt hier informatie uitgewisseld tussen deelnemers, praktijkopleiders en RINO Zuid.
Zodra u bent toegelaten tot de opleiding, krijgt u toegang.

Tijd en plaats van het cursorische onderwijs
Doorgaans vinden de lesdagen plaats op dinsdag of donderdag. Enkele modules kunnen op andere dagen gegeven worden. De lesdagen duren meestal twee aangesloten dagdelen van 09:30-16:30 uur en vinden plaats in het RINO Zuid-gebouw in Eindhoven. Af en toe vinden de lesdagen plaats in de middag en avond.

Tijdsbesteding
U volgt één dag per week cursorisch onderwijs. Naast reguliere praktijkwerkzaamheden en de supervisie is een tijdsinvestering nodig voor praktijkopdrachten en werkstukken.

Praktijkopleidingsinstelling
Wilt u meer informatie over praktijkopleidingsinstellingen? Kijk dan op de pagina Praktijkinstellingen.

Opleidings- en examenreglement en opleidingsovereenkomst
Afspraken en regels met betrekking tot de opleiding als geheel liggen vast in een opleidings- en examenreglement, inclusief een geschillenregeling. Afspraken over de opleiding van een individuele deelnemer liggen vast in een tripartiete opleidingsovereenkomst tussen de deelnemer, RINO Zuid en de praktijkinstelling.

Vervolgtrajecten
Een aantal behandelmodules legt de basis voor specialistische vervolgtrajecten, zoals gedrags- en systeemtherapie. Het opleidingsprogramma van deze trajecten maakt deel uit van de modulair samengestelde opleiding tot psychotherapeut maar is ook afzonderlijk te volgen.

Heeft u interesse zich verder te verdiepen in de behandeling van complexe problematiek bij volwassenen? Bij RINO Zuid kunt u de opleiding psychotherapie volwassenen en ouderen volgen. Als GZ-psycholoog kunt u de opleiding tot psychotherapeut verkort volgen (drie jaar). In een studieadvies op maat bekijken we of u voor vrijstellingen in aanmerking komt.

Wilt u zich specialiseren tot klinisch psycholoog? De opleiding tot klinisch psycholoog bij RINO Zuid biedt u de mogelijkheid zich te verdiepen en te bekwamen in diagnostiek en behandeling op een specialistisch niveau.