De GZ-opleiding kinderen en jeugd omvat ten minste 3600 uur, verdeeld over 2 jaar en zijn als volgt opgebouwd:

 
Cursus
Praktijk
 
Contacturen
Praktijkopdrachten
Werkzaamheden
Supervisie
Diagnostiek
200
100
1116
36
Indicatiestelling
40
40
279
9
Behandeling
200
100
1116
36
Overige taken
40
40
279
9
Totaal
480
240
2790
90
 

Voor het praktijkdeel van de opleiding bestaat bij een aantal instellingen de mogelijkheid de opleiding in deeltijd te volgen. De opleiding duurt dan maximaal vier jaar.

Cursorisch programma

Twee jaar lang leert u een dag per week de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk en omgekeerd. Bevlogen en deskundige docenten inspireren u het hele leertraject door. De opleiding is voor 70% gericht op kinderen en jeugdigen en voor 30% op volwassenen.

Praktijkonderwijs

Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats op uw werkplek, in een erkende praktijkinstelling in de regio. Alle organisaties waar een GZ-psycholoog kan werken komen hiervoor in aanmerking. Denk hierbij aan een GGZ-instelling, een ziekenhuis, een psychologenpraktijk, schooladviesdienst of een instelling in de jeugdhulpverlening. Iedere instelling moet voldoen aan landelijk gestelde criteria.

Op uw werkplek wordt u begeleid door ervaren professionals. De werkbegeleider begeleidt u bij uw dagelijkse werkzaamheden. De supervisor richt zich met name op de aspecten diagnostiek en behandeling en reflectie op uw attitude ten aanzien van de cliënt.

De praktijkopleiding heeft een totale omvang van 2790 uur plus 90 uur supervisie. In het kader van de opleiding wordt de productie aangepast naar 75%. De overige tijd is voor verbreding en verdieping. Daarnaast legt u per twee jaar 8 verplichte werkbezoeken af.