Neuropsychologische en psycho-organische problemen bij ouderen

Home > Aanbod > Neuropsychologische en p…

OVER DEZE MODULE

Als er sprake is van een beschadiging van ons zenuwstelsel kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen. Denkfuncties zoals geheugen, concentratie, taal en intelligentie kunnen door hersenaandoeningen beschadigd raken of tijdelijk minder goed functioneren. Uiteindelijk kan er een dementiesyndroom ontstaan. Er zijn verschillende vormen van dementie, die allen een behoorlijke ...

Als er sprake is van een beschadiging van ons zenuwstelsel kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen. Denkfuncties zoals geheugen, concentratie, taal en intelligentie kunnen door hersenaandoeningen beschadigd raken of tijdelijk minder goed functioneren. Uiteindelijk kan er een dementiesyndroom ontstaan. Er zijn verschillende vormen van dementie, die allen een behoorlijke impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van de steeds ouder wordende populatie. Welke cognitieve stoornissen zijn er bij ouderen? Hoe maken we onderscheid tussen psychiatrie en dementie? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en ernst van de neuropsychologische problemen bij ouderen. 

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

  • Reguliere proces van veroudering
  • Alzheimer en verschillende vormen van dementie
  • Dementie gerelateerde gedragsproblemen bij migranten
  • Ontstaan en herkennen van een delier
  • Interactie van lichamelijke, psychische en cognitieve aspecten

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 290,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je bent POH-GGZ, verpleegkundige, generalist, basispsycholoog, GZ-psycholoog of huisarts.

DOELGROEP

Ouderen