Mentaliseren Bevorderende Therapie voor adolescenten (MBT-A)

Home > Aanbod > Mentaliseren Bevorderend…

Over deze module

In deze module maak je kennis met de betekenis van mentaliserende therapie in de behandeling van adolescenten (MBT-A). Daarnaast is er aandacht voor mentaliseren in gezinnen (MBT-F), mentaliseren bij ouders (MBT-P) en een introductie in Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT). Dit is een manier van werken waarbij naast aandacht voor de cliënt ook structureel ...

In deze module maak je kennis met de betekenis van mentaliserende therapie in de behandeling van adolescenten (MBT-A). Daarnaast is er aandacht voor mentaliseren in gezinnen (MBT-F), mentaliseren bij ouders (MBT-P) en een introductie in Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT). Dit is een manier van werken waarbij naast aandacht voor de cliënt ook structureel aandacht is voor de samenwerking met de naasten en mensen in andere netwerken waarvan de cliënt deel uitmaakt.

Naast een inleiding in de algemene theorie betreffende mentaliseren, wordt er in de module gewerkt aan het eigen maken van de mentaliserende houding, middels filmpjes en rollenspel. Het resultaat is het verwerven van een basisvaardigheid van het inzetten van mentaliseren in behandelingen. Alsook het meer gericht zijn op het begrijpen van menselijk gedrag als gevolg van interne mentale toestanden, dan op wat er aan de buitenkant te zien is.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • gementaliseerde kennismaking
 • definities van mentaliseren
 • ontwikkelingslijn van het mentaliserend vermogen
 • wat is er anders/speciaal gedurende de adolescentie
 • hoe herken je goed mentaliseren
 • wat zijn de niet mentaliserende modi en hoe herken je die
 • cyclus van inhibitie van mentaliserend vermogen
 • therapeutische basishouding
 • typen interventies; wanneer wat
 • behandeling van gezinnen (MBT-F)
 • hoe ouders te helpen hun eigen geschiedenis mee te nemen in het begrijpen van hun kinderen (MBT-P)
 • het mentaliseren over hulpverleningssystemen; desintegratie van de hulpverlening; werken met je team; werken in het bredere netwerk (AMBIT); mentaliserende intervisietechnieken
 • gementaliseerd behandelplan

De lessen bestaan uit een combinatie van presentaties, onder andere met behulp van filmmateriaal, het doen van rollenspellen waarin geoefend wordt met de technieken, discussies, en een tweetal opdrachten.

Opmerkingen

Lees hier een interview met docent Haiko Jessurun: MBT-A gaat over vertrouwen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Behandeling

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

20 uur

Kosten

€ 1.375,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent GZ-psycholoog, Orthopedagoog-generalist, psychotherapeut of klinisch psycholoog en werkt met adolescenten.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd