Meet the expert sessie Diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie

Home > Aanbod > Meet the expert sessie D…

Over deze module

De categoriale classificatie van psychische stoornissen ligt steeds meer onder vuur. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat psychische stoornissen beter weer te geven zijn als dimensies van symptomen met een hiërarchisch structuur. In lijn hiermee werd in 2017 de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) gepresenteerd als alternatief voor een categoriale benadering van psychische stoornissen. Bij de ...

De categoriale classificatie van psychische stoornissen ligt steeds meer onder vuur. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat psychische stoornissen beter weer te geven zijn als dimensies van symptomen met een hiërarchisch structuur. In lijn hiermee werd in 2017 de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) gepresenteerd als alternatief voor een categoriale benadering van psychische stoornissen. Bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen heeft er eerder al een verschuiving plaatsgevonden van een categorale naar een dimensionele benadering: Het Alternatief DSM-5 model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPD; DSM-5, deel-III; APA, 2013) definieert persoonlijkheidspathologie in dimensies van persoonlijkheidsdisfunctioneren in combinatie met (een profiel van) pathologische persoonlijkheidstrekken. Met behulp van dit model kan zowel de aard als de ernst van persoonlijkheidspathologie worden onderzocht.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

In deze workshop zullen we uitvoerig stilstaan bij de implicaties van deze verschuivingen in het denken over persoonlijkheid en psychopathologie voor de klinische praktijk. Er is ruim aandacht voor instrumenten waarmee de beschreven dimensies in kaart worden gebracht en we zullen stilstaan bij de toepassing ervan aan de hand van casuïstiek van de deelnemers.

Opmerkingen

Docenten
Dr. Paul van der Heijden en dr. Han Berghuis.

Samenwerking RINO Zuid en RadboudCSW
Deze module wordt aangeboden in het kader van een samenwerking tussen RINO Zuid en RadboudCSW. Een gedeelte van het aanbod van RINO Zuid is zichtbaar op de overzichtspagina met bij- en nascholingsactiviteiten van RadboudCSW en andersom. Professionals die zich willen aanmelden en doorklikken via de aanmeldbutton, komen dan op de website van de onderwijsaanbieder terecht. Hier kan de aanmelding vervolgens voltooid worden.

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

Niet bekend

Kosten

€ 302,00

Niveau & Instroomeisen

De meet the expert sessies zijn toegankelijk voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en Klinisch (neuro) psychologen.