Licht verstandelijke beperkingen bij ouderen

Home > Aanbod > Licht verstandelijke bep…

Over deze module

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ouderen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid in de psychiatrie, VVT of in de ambulante zorg. Het kunnen herkennen van de beperking en de bijkomende problematiek geeft handvatten voor een juiste begeleiding. In deze module gaan we in op signalering; klinische beeld en diagnostiek, wordt ...

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor ouderen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid in de psychiatrie, VVT of in de ambulante zorg. Het kunnen herkennen van de beperking en de bijkomende problematiek geeft handvatten voor een juiste begeleiding. In deze module gaan we in op signalering; klinische beeld en diagnostiek, wordt een beeld geschetst van bijkomende problemen op psychisch gebied en worden handvatten aangereikt voor behandeling en begeleiding.

Bij ouderen met een verstandelijke beperking bestaat een verhoogde leeftijdsgerelateerde kwetsbaarheid, die vanaf de leeftijd van 50 jaar zichtbaar kan zijn. Er is een vroege geriatrische kwetsbaarheid door een opeenstapeling van ongunstige factoren in de levensloop. Bijvoorbeeld door een opstapeling van al levenslang bestaande problemen zowel op medisch al psychisch gebied. De afhankelijkheid van anderen is groter, mensen zijn stressgevoeliger en hebben minder copingsmechanismen en compensatiemechanismen. Er worden twee tot drie keer zo vaak gedrags- en psychische problemen gezien in vergelijking tot andere ouderen.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

Klinisch beeld

  • uitleg verstandelijke niveaus in functioneren
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • discrepantie in ontwikkelingsniveaus

Diagnostiek

  • signalering
  • testmaterialen

Psychische en gedragsproblemen

  • prevalentie
  • klinische beelden
  • oorzaken

Behandeling en begeleiding

  • begeleiding aanpassen aan ondersteuningsbehoefte vanuit niveau van functioneren
  • behandelmogelijkheden

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 290,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent psycholoog of orthopedagoog en werkt met ouderen

Doelgroep

Ouderen