KOP model in een dag: werken met het KOP model

Home > Aanbod > KOP model in een dag: we…

Over deze module

De deelnemers leren het KOP model theoretisch kennen en praktisch toepassen. Het cursorische gedeelte is zo ingericht dat de deelnemers de volgende dag het KOP model op hoofdlijnen kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Tijdens de supervisie volgt verfijning en verdieping (impliciete motivatie; anamnese; integreren vragenlijstgegevens; specifieke technieken).

De meerwaarde van de cursus is dat de ...

De deelnemers leren het KOP model theoretisch kennen en praktisch toepassen. Het cursorische gedeelte is zo ingericht dat de deelnemers de volgende dag het KOP model op hoofdlijnen kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Tijdens de supervisie volgt verfijning en verdieping (impliciete motivatie; anamnese; integreren vragenlijstgegevens; specifieke technieken).

De meerwaarde van de cursus is dat de deelnemers leren dat het KOP model een trans-diagnostisch en een trans-theoretisch concept is dat bruikbaar is in de behandeling van verschillende soorten en typen klachten.

De cursus bestaat uit 2 delen:

  1. 6 uur cursorisch onderwijs Inhoud: zie: “aan bod komen”. Zo mogelijk live, indien nodig online
  2. 2 x 3 uur groepssupervisie (of vaker, indien gewenst). Online

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

De module bestaat uit een cursorisch gedeelte (6 uur) en supervisie (2 x 3 uur).

Het cursorisch gedeelte bevat 6 blokken van 50 minuten. Hierin maakt de deelnemer zich de hoofdlijn van het werken met het KOP model eigen. Aan de orde komen: pathologieconcept; systematische opbouw van een casusconcept; gezamenlijke probleemdefinitie en gezamenlijke keuze van doelen; triage; behandelplanning; toepassing van technieken; terugvalpreventie.

Tijdens de supervisie vindt verdieping op deze onderwerpen plaats.

Opmerkingen

Deze module wordt verzorgd door Paul Rijnders, klinisch psycholoog en Noemi Kwaks GZ psycholoog.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 560,00

Niveau & Instroomeisen

Minimaal HBO verpleegkunde; HBO psychologie

Doelgroep

  • Ouderen
  • Volwassenen