Gesprekstechnieken bij vermoedens van kindermishandeling

Home > Aanbod > Gesprekstechnieken bij v…

OVER DEZE MODULE

Tijdens deze tweedaagse module leer je hoe je op een neutrale, niet-sturende manier een gesprek met een kind kan voeren over vermoedens van kindermishandeling, terwijl je wel degelijk inhoudelijk doorvraagt én het gesprek afstemt op het kind.

Tijdens deze tweedaagse module leer je hoe je op een neutrale, niet-sturende manier een gesprek met een kind kan voeren over vermoedens van kindermishandeling, terwijl je wel degelijk inhoudelijk doorvraagt én het gesprek afstemt op het kind.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

• Theorie met betrekking tot het voorkomen van beïnvloeding, inhoudelijk doorvragen en afstemming mede aan de hand van illustratieve videofragmenten;
• Korte onderlinge oefeningen.
• Eisen aan verslaglegging;
​• Het oefenen van gesprekken met behulp van een actrice aan de hand van eigen casussen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 575,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

HBO-opleiding en werkzaam binnen de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of een hulpverleningsorganisatie, waarbij het voeren van gesprekken met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling tot de werkzaamheden behoort of zich kunnen voordoen. (Denk bijvoorbeeld aan professionals in de jeugdzorg, vrouwenopvang, POH-GGZ, sociaal domein, kinderdagverblijven, onderwijs, somatische zorg.) 

DOELGROEP

Kinderen & jeugd