Traumabehandeling en dissociatie

Home > Aanbod > Traumabehandeling en dis…

OVER DEZE MODULE

Vertrekkend vanuit een beschrijving van traumatische ervaringen en de impact hiervan op dieren en mensen wordt stilgestaan bij ethologische en psychologische verklaringen voor de complexe symptomatologie die we bij volwassen cliënten die als kind slachtoffer zijn geweest van chronische traumatisering meestal aantreffen. Vanuit deze ontleding van traumatische situaties en de mogelijke reacties van het menselijk ...

Vertrekkend vanuit een beschrijving van traumatische ervaringen en de impact hiervan op dieren en mensen wordt stilgestaan bij ethologische en psychologische verklaringen voor de complexe symptomatologie die we bij volwassen cliënten die als kind slachtoffer zijn geweest van chronische traumatisering meestal aantreffen. Vanuit deze ontleding van traumatische situaties en de mogelijke reacties van het menselijk bio-psycho-sociaal organisme hierop, verklaren we waarom een open mind en een multifocale focus nodig zijn tijdens diagnostiek en behandeling.

Vervolgens maak je kennis met gangbare screenings- en meetinstrumenten teneinde over- en onderdiagnostiek van PTSS en dissociatieve stoornissen te voorkomen. Ook wordt ingegaan op werkmodellen van hechting in geval van vroegkinderlijk trauma en hoe op basis van gehechtheidsstijlen problematische gedragingen bij mensen met vroegkinderlijk chronisch trauma begrepen kunnen worden. Van daaruit bekijken we, in geval van complexe trauma problematiek waaronder ook dissociatieve stoornissen, welke consequenties dit heeft voor het functioneren van de cliënt in het dagelijks leven, voor de behandelrelatie met de cliënt en voor de focus in verschillende fases van behandeling. Tevens wordt stil gestaan bij de inzet van EMDR, NET, IE en EFT.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

In de module wordt aan de hand van literatuur, praktijkvoorbeelden, praktijksimulaties en eigen casuïstiek gewerkt aan het vergroten van de kennis en vaardigheden op het gebied van complex trauma en dissociatieve stoornissen.

Je leert:

  • Complex trauma vanuit een multifocaal perspectief benaderen en begrijpen en bent na deze module op de hoogte van de huidige visies binnen het veld en hoe deze te plaatsen zijn binnen het multifocale perspectief;
  • Hoe complex trauma kan leiden tot complexe symptomatologie met ingewikkelde differentiaal diagnostiek tot gevolg;
  • Welke instrumenten ingezet kunnen worden voor screening en diagnostiek;
  • Hoe hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk trauma onvermijdelijk verbonden zijn met elkaar en kent de consequenties hiervan voor de inrichting van de behandelrelatie, het behandelproces en specifieke interventies;

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(GZ) Gezondheidszorgpsycholoog

(NS) Nascholing

ZELFSTUDIE

30 uur

KOSTEN

€ 1.440,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je hebt een (post-doc.) universitair niveau en bent werkzaam met cliënten met complex trauma en dissociatie. Je bent werkzaam als GZ- of klinisch psycholoog, psychiater, verpleegkundig specialist of je bent hiervoor in opleiding met een duidelijke affiniteit voor deze doelgroep.

DOELGROEP

Volwassenen