Begeleiden van transgenderpersonen met licht verstandelijke beperkingen

Home > Aanbod > Begeleiden van transgend…

Over deze module

Personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen ook transgender gevoelens en vragen omtrent gender hebben. Veel begeleiders geven aan dat ze zich onvoldoende thuis voelen in de genderthematiek om met hun cliënten aan de slag te gaan.

De module “Begeleiden van transgender personen met een LVB” is een introductie in de begeleiding van cliënten met ...

Personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen ook transgender gevoelens en vragen omtrent gender hebben. Veel begeleiders geven aan dat ze zich onvoldoende thuis voelen in de genderthematiek om met hun cliënten aan de slag te gaan.

De module “Begeleiden van transgender personen met een LVB” is een introductie in de begeleiding van cliënten met genderdysforie. Je krijgt meer kennis over genderdiversiteit, genderidentiteit en de verschillende gendertransities. Tijdens de oefeningen gaan we aan de slag met gendersensitief hulpverlenen en je eigen normen en waarden. Je ontvangt praktische tools om het gesprek omtrent gender met je cliënt aan te gaan en het netwerk te betrekken.

We staan stil bij alle hulpverleningsvormen waar een transgender persoon met een LVB mee in aanraking komt. Ook staan we stil bij jouw cruciale rol als begeleider in een gendertransitie.

De intervisiebijeenkomst biedt je de mogelijkheid om je eigen casus of situatie te bespreken met de andere deelnemers en de docent. Afhankelijk van de groepsgrootte, zal de groep worden opgesplitst naar thematiek. Zo kan een splitsing in groep gebeuren naar fase in de gendertransitie of een deelaspect van de gendertransitie.

Rooster

Locatie: Eindhoven

19 juni 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

19 juni 2023

Middag (13:30 - 16:30)

10 juli 2023

Intervisie (09:30 - 12:30)

10 juli 2023

intervisie (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Basis kennis over de transgender thematiek (genderdysforie)
 • Basis kennis over de sociale, juridische en medische gendertransitie.
 • Informatie over genderbevestigende hormoonbehandelingen en operaties
 • Gendersensitief hulpverlenen
 • Bewustwording van wat het betekent om transgender te zijn en wat er nodig is om iemand zich veilig te laten voelen in de begeleiding;
 • Rol van de begeleider binnen de verschillende gendertransities.
 • Bespreking van je casus of situatie tijdens de intervisie.

ER IS NOG RUIMTE

Leerlijn

Professionaliteit

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

9 uur

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 475,00

Niveau & Instroomeisen

Je hebt een afgeronde HBO of MBO opleiding. Je bent SPV, praktijkondersteuner, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, social worker, persoonlijk begeleider, GGZ agoog of consulent seksuele gezondheid werkzaam in de VG, jeugdzorg, huisartsenpraktijk, wijkteam, FACT-team of SGGZ.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Volwassenen
 • Docent

  mevr. Jessica Maes