Autisme bij ouderen

Home > Aanbod > Autisme bij ouderen

Over deze module

Om adequaat in te spelen op behoeften van ouderen met autisme is herkenning noodzakelijk. Vergrijzing met autisme brengt niet alleen specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van  communicatie, sociale interactie, sensorische verwerking maar ook op sociale, lichamelijke en geestelijke gezondheid die ervaren worden op latere leeftijd. 

Autisme werd in het eerst beschreven in 1943 ...

Om adequaat in te spelen op behoeften van ouderen met autisme is herkenning noodzakelijk. Vergrijzing met autisme brengt niet alleen specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van  communicatie, sociale interactie, sensorische verwerking maar ook op sociale, lichamelijke en geestelijke gezondheid die ervaren worden op latere leeftijd. 

Autisme werd in het eerst beschreven in 1943 door Leo Kanner en een jaar later beschreef Hans Asperger het naar hem vernoemde syndroom. Dit houdt in dat de oudere populatie (60+) die wij zien in ons werk is opgegroeid in een tijd waarin een dergelijke diagnose niet of nauwelijks gesteld werd. Tot op heden is er weinig bekend over autisme bij ouderen. Op basis van de literatuur wordt de prevalentie van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen en ouderen op ongeveer 1% geschat (Brugha e.a. 2011).

Op dit moment weten we nog niet precies hoe het verouderingsproces bij mensen met ASS zich verhoudt tot het ‘gewone’ verouderingsproces en wat de bijdrage van ASS is op de cognitieve achteruitgang bij ouderen. Veel ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin het leven uit meer vaste patronen bestond. Zo werd structuur geboden vanuit familie, school en werk. Daardoor hebben mensen met ASS geleerd door de jaren heen te compenseren voor hun (functionele) beperkingen, wat zij ook toepassen bij het ouder worden. Echter, naarmate ze ouder worden blijkt vaak dat deze compensatiemechanismen door veranderende omstandigheden (b.v. afname van hersencellen door het normale verouderingsproces, co-morbiditeit, verhuizing, verlies van partner, enz.) minder goed werken (Spek & Geven 2013). Een deel van de ouderen met ASS komt pas op latere leeftijd in aanraking met de (geestelijke) gezondheidszorg. De redenen van de verwijzing zijn vaak verandering in het gedrag, verdenking op dementie, stemmingsproblemen / depressie of een angststoornis (Spek & Geven 2013). Daarbij wordt de diagnose Autismespectrumstoornis bij ouderen vaak gemist.

Rooster

Locatie: Eindhoven

14 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

14 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Frederique.jpg

Inhoud van de module

Leerdoelen van de cursus
Kennis over diagnostiek en behandel- en begeleidingsmogelijkheden van ASS op oudere leeftijd. Na de cursus ben je op de hoogte van diagnostische kenmerken van ASS, diagnostische instrumenten en kun je diagnostiek toepassen. Ook ben je op de hoogte van enkele behandel- en begeleidingsmogelijkheden.

Doelstelling van de cursus
Na de workshop zijn de kenmerken van autismespectrumstoornis bekend en kan de differentiaal diagnose autismespectrumstoornis bij ouderen gehanteerd worden. Daarnaast heb je kennis opgedaan van de diagnostiek en heb je handvatten voor bejegening en behandeling.

Algemene thema('s)

 • Diagnostische criteria autismespectrumstoornis volgens DSM 5
 • Kenmerken ASS bij ouderen
 • Diagnostiek van ASS bij ouderen
 • Communicatie en bejegening

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • V&V (6pt)
 • FGzPt (6pt)
 • NIP-ELP (In behandeling)
 • LV POH-GGZ (6pt)
 • Leerlijn

  Begeleiding, Diagnostiek, Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 295,00

  Niveau & Instroomeisen

  Basispsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, POH GGZ, psychiater, Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundige HBO, maatschappelijk werkende.

  Doelgroep

  Ouderen

  Docent

  mevr. Frederique Geven