Anti-sociale Persoonlijkheidsproblematiek

Home > Aanbod > Anti-sociale Persoonlijk…

OVER DEZE MODULE

Behandelaren in de GGZ worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen met antisociale problematiek. Deze module geeft handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en best practices.

Het doel van de cursus is de behandelaar te leren hoe om te gaan met specifieke behandelsituaties ...

Behandelaren in de GGZ worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen met antisociale problematiek. Deze module geeft handvatten voor de behandeling van mensen met antisociaal gedrag voortkomend uit persoonlijkheidsproblematiek. De handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en best practices.

Het doel van de cursus is de behandelaar te leren hoe om te gaan met specifieke behandelsituaties en hulpvragen.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

In deze module wordt er aandacht besteed aan diagnostiek, risicotaxatie, motivatietechnieken en specifieke problematieken zoals agressie, trauma, middelengebruik en suïcidaliteit. Daarnaast wordt er in deze module aandacht besteed aan methodes om cliënten en hun sociale omgeving te helpen het antisociale gedrag te veranderen of er beter mee om te gaan. Ook wordt er aandacht besteed aan de emoties die deze cliënten oproepen bij behandelaren en aan de vraag hoe behandelaren hier effectief mee om kunnen gaan.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 1.410,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je hebt enige jaren ervaring in de GGZ

DOELGROEP

Volwassenen