Opleidingsplaats: Klinisch Neuro Psycholoog

GGzE in het kort

Als toekomstige medewerker van GGzE ben je flexibel en multi-inzetbaar.
Je onderschrijft het Planetree gedachtengoed en helpt mee op weg naar een community voor mentale kracht. Lees meer

Waar ga je werken?

GGzE werkt voor het praktijkdeel van de opleiding tot Klinisch Neuro Psycholoog samen met Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Maxima Medisch Centrum, Libra Revalidatie en Audiologie, Kentalis en Archipel. In dit samenwerkingsverband komen per 1 januari 2018 twee opleidingsplaatsen Klinisch Neuro Psycholoog beschikbaar. Eén plaats bij GGzE en één bij Libra Revalidatie. 1 opleidingsplaats in de vierjarige opleiding tot Klinisch Neuro Psycholoog. Het traject zal in overleg met de geselecteerde kandidaat worden vorm gegeven. De gios- KNP zal niet alleen bij GGzE maar ook bij enkele van bovengenoemde samenwerkingspartners van GGzE praktijkervaring op doen. Daarnaast is specialisatie mogelijk door het maken van keuzes met betrekking tot doelgroep of problematiek.

Het wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande onderzoekslijnen binnen GGzE.

De functie eisen zijn

  • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • bovengemiddeld functioneren als gezondheidszorgpsycholoog
  • wetenschappelijke attitude en belangstelling voor innovatie
  • interesse voor diagnostiek en behandeling van complexe problematiek in complexe settings, met extra aandacht voor de samenhang tussen hersenen en gedrag
  • grote vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie

Geselecteerde kandidaten zullen worden voorgedragen aan de hoofdopleider van de opleiding Klinische Neuro Psychologie bij de Rinogroep te Utrecht: Prof. Hanna Swaab.

Na instemming van de hoofdopleider zal een leer/arbeidsovereenkomst binnen de CAO GGZ worden aangegaan. Werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de werkgever. Inschaling vindt plaats in FWG-schaal 65. Tevens worden substantiële vergoedingen gegeven voor de kosten van het cursorisch onderwijs, literatuur en congresbezoek.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij indiensttreding

In verband met wetswijzigingen dienen alle medewerkers, met ingang van 1 januari 2017, voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit te zijn van een VOG.

Enthousiast! Toch nog vragen?

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je jezelf wenden tot Jenneke van der Plas (Psychologie Opleider van GGzE), of Frans van Schijndel (praktijkopleider Klinische Neuro Psychologie), of Gonny Wernaart (opleidingssecretariaat) via telefoonnummer: 0402613713.

Kandidaten kunnen solliciteren via: http://www.werkenbijggze.nl/vacaturebeschrijving/opleidingsplaats-klinisch-neuro-psycholoog.

De gesprekken zullen op dinsdagochtend 19 september gevoerd worden met twee commissies met de opleiders, klinisch neuro psychologen en managers.

Naar overzicht