GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS klinisch neuropsycholoog)

Pro Persona is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van geestelijke gezondheid en forensische zorg. Wij behandelen cliënten van alle leeftijden. Dit doen we met ruim 3000 professionals, zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het niet anders kan, nemen we cliënten op in een van onze klinieken. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Ons doel is om met een breed aanbod van behandelingen cliënten te helpen beter te worden of zich beter te voelen. Hierbij helpen we hen om zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren. In de forensische zorg geldt de extra doelstelling een bijdrage te leveren aan een veilige(r) samenleving.

Pro Persona streeft naar het leveren van excellente zorg door:

 • evidence-based en methodisch te werken; 
 • behandeleffect en cliënttevredenheid continu te meten en hiervan te blijven leren.

De pijlers van onze organisatie zijn:

 • kwaliteit van hulpverleners, ondersteuners en management; 
 • een open en actiegerichte cultuur;
 • focus op de lange termijn en continue verbetering en vernieuwing.

Kortom: we zijn ambitieuzer dan ooit! Wil jij ook graag een actieve bijdrage leveren aan onze ambities? Aarzel dan niet en solliciteer!

De afdeling opleidingen

Pro Persona biedt jaarlijks plaatsen voor de postdoctorale beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist.  Pro Persona heeft een uitstekend opleidingsklimaat. Binnen Pro Persona werken voor de verschillende opleidingen centrale opleiders, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de praktijkopleidingen binnen heel Pro Persona, inclusief de Pompestichting (forensische zorg). Pro Persona heeft een uitstekende mediatheek (grotendeels gedigitaliseerd) en op elke locatie goede voorzieningen voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek. Voor de bovengenoemde opleidingen zijn binnen Pro Persona specifieke bijeenkomsten en onderling overleg georganiseerd, zodat de opleidelingen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten op o.a. refereerbijeenkomsten.

Per 01-01-2018 biedt Pro Persona een opleidingsplaats ten behoeve van de postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (GIOS, klinisch neuropsycholoog). Het betreft een opleiding van vier jaar, met een aanstelling als GIOS voor 0,75 fte (27 uur).

De werkzaamheden van de GIOS KNP vinden plaats binnen minimaal twee zorgprogrammateams. De eerste twee jaar worden in principe doorgebracht bij Thalamus (polikliniek voor niet aangeboren hersenletsel), eventueel in combinatie met werkzaamheden binnen de aan Thalamus verbonden Winkler kliniek. De twee jaar zullen, zoals het er nu uitziet, worden doorgebracht binnen de forensische zorg (ambulant en klinisch), maar - afhankelijk van de interne mogelijkheden - zijn ook andere afdelingen denkbaar (bijvoorbeeld ouderen).

Wat ga je doen?

De werkzaamheden bestaan, naast psychodiagnostiek en indicatiestelling, uit specialistische behandeling en begeleiding. Er zijn uitgebreide mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek onder supervisie. Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in één van de bestaande onderzoekslijnen van Pro Persona. Nadere informatie over het onderzoek is te vinden op de internet site van Pro Persona. Verder zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs, innovaties in de zorg en/of voorlichting.

De GIOS volgt naast minimaal 3 dagen praktijkwerkzaamheden cursorisch onderwijs bij de RINO groep (voor meer informatie over het curriculum zie http://www.rcsw.nl).

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over een voltooide postacademische beroepsopleiding tot GZ-psycholoog, bent als zodanig geregistreerd en hebt bij voorkeur al werkervaring als GZ-psycholoog
 • Je bent een scientist practitioner pur sang en onderschrijft het HPO-gedachtengoed
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van diverse psychische stoornissen en hebt aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management
 • Je werkt volgens de landelijke multidisciplinaire richtlijnen en beroepsethiek
 • Je hebt een actieve instelling ten aanzien van leren en ontwikkelen
 • Je hebt uitstekende vaardigheden ten aanzien van plannen en organiseren van je eigen werk en studie.
 • Je bent goed in staat om over je eigen handelen te reflecteren en beschikt over doorzettingsvermogen en stressbestendigheid
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ten behoeve van het voeren van gesprekken en het opstellen van behandel- en onderzoeksplannen, protocollen en dergelijke
 • Je bent vaardig in het contact met cliënten, collega’s en verwijzers
 • je bent gemotiveerd om wetenschappelijke kennis te koppelen aan je handelen als professional;

Voorwaarden

 • Aantal jaren werkervaring: minimaal 2 jaar in de GGZ
 • Opleidingsniveau: WO
 • Beroepsregistratie: AGB-code, BIG-registratie als GZ-psycholoog

Meer weten?

Voor meer informatie kun je op maandag en woensdag bellen met: prof. dr. A. Scholing, P-opleider, 06-31698689, dan wel een email sturen naar a.scholing@propersona.nl.

Wij bieden

De GIOS wordt, op voorwaarde van definitieve toelating tot de opleiding door het opleidingsinstituut RIONo groep in Utrecht, per 1-1-2018 tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met het opleidingsinstituut wordt gesloten. De kosten voor het cursorisch onderwijs worden voor 50% vergoed door Pro Persona.

Overig:

 • FWG functiegroep 65-A (aanloopschaal 64)
 • Werkdagen worden in overleg vastgesteld.
 • Indien de opleideling meer dan 27 uur wil werken wordt gezocht naar mogelijkheden om deze extra uren te werken als GZ-psycholoog, op voorwaarde van daarvoor beschikbare formatie.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering 7,75%, mogelijkheden voor bijscholing en regelingen voor fiets, sportabonnement en pc-privé.

Uiterste reactiedatum

Graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 juni 2017.

Data waarop de selectiegesprekken plaatsvinden

Onder voorbehoud: donderdag 6 juli tussen 13:30-17:00 uur, locatie Wolfheze

Hoe solliciteren:

We vragen je om ons je motivatiebrief en CV te doen toekomen door op onderstaande button ‘klik hier om te solliciteren’ te klikken" en beide documenten te uploaden.

https://www.werkenbijpropersona.nl/Vacatures/Actuele%20vacatures/#loaded

Naar overzicht