Het bestuur van RINO Zuid bestaat uit onderstaande personen. Behalve de onafhankelijke voorzitter zijn alle bestuursleden werkzaam bij organisaties waar RINO Zuid mee samenwerkt. 
Het bestuur laat zich op verzoek adviseren door de hoofdopleiders.

Voorzitter                                      
Dhr. drs. R. Weterings  
   
Plaatsvervangend voorzitter en bestuurslid namens RINO Zuid in de vereniging LOGO
Mw. dr. M. Chatrou Kempenhaeghe
  Expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen
   
Penningmeester/secretaris  
Vacature  
   
Leden  
Mw. prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel Open Universiteit
Dhr. drs. Th.J.W. van Lierop Mondriaan
Dhr. prof. dr. P.E.H.M. Muris Maastricht University
Mw. drs. A.C. van Reekum GGZ Breburg
Mw. prof. dr. J. de Vries Tilburg University