Nieuws

Lees bericht

App monitort terugval angst en depressie bij...

Na een succesvolle behandeling van angst en depressie bij jeugdigen tussen de 12 en 21 jaar is de kans op terugval groot. Om dit te helpen voorkomen gaat klinisch psycholoog en universitair docent Yvonne Stikkelbroek vanuit...

Lees bericht

Toekomsttafels RINO Zuid zeer gewaardeerd

Vorige week vond de derde toekomsttafel plaats. De laatste in een serie van drie avonden waarin we samen hebben gesproken over de toekomst van RINO Zuid, aan de hand van een drietal thema’s:   RINO Zuid als...

Lees bericht

Publicatie in Journal of Autisme and...

Sylvia Heijnen-Kohl uit de groep KP13 van RINOZuid ziet haar manuscript over haar onderzoek voor de WO-track van KP, ‘Screenen van ASS bij ouderen’ binnenkort gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental...

Lees bericht

RINOZuid neemt deel aan internationaal...

Jaarlijks worden wereldwijd duizenden therapeuten opgeleid, echter is er weinig eenduidigheid over wat het beroep van (psycho)therapeut precies inhoudt en welke competenties therapeuten zouden moeten bezitten om cliënten...

Lees bericht

Enkele mooie complimenten uit de onlangs...

Het panel heeft grote waardering voor de visie van RINO Zuid en voor de ondernemersgeest waarmee zij initiatieven neemt om de opleidingen optimaal aan te laten sluiten bij ontwikkelingen en organisatorische veranderingen...

Lees bericht

Prof. dr. Agnes Scholing: “De grenzen tussen de...

Psychoanalyse als behandelwijze binnen de psychologie staat al een tijdje ter discussie. Het zou niet meer van deze tijd zijn. Freuds minachting voor de vrouw als sociaal zwak, jaloers en ontzettend ijdel wezen is hiervan...

Lees bericht

Onze drie BIG-opleidingen opnieuw erkend!

Op 4 en 5 april zijn wij als RINO Zuid gevisiteerd door de Commissie Registratie en Toezicht van de FGZPT. Voor het eerst werden de drie BIG-opleidingen tegelijk gevisiteerd. Grondig voorwerk Vooraf vond er een...

Lees bericht

Markieza en RINO Zuid geven beeld en geluid aan...

Het begon allemaal bij Markieza. Op zoek naar een kernboodschap gingen zij aan de slag met een aantal pr-experts en kwamen tot de conclusie dat Markieza draait om het in beeld brengen van verhalen van mensen met een psychische...

Lees bericht

Kennisdeling hoogbegaafdheid blijkt geen...

Afgelopen maandag vond de masterclass ‘Psychotherapie voor hoogbegaafden; uitdaging of zegen?’ plaats. Deze bestond uit een combinatie van lezingen en workshops en was specifiek bedoeld voor professionals die...

Lees bericht

Harmen Beurmanjer: “Onderzoek begint voor mij...

Iedereen weet dat GHB een gevaarlijke drug is, maar waarom eigenlijk? Volgens Harmen Beurmanjer, onderzoeker, promovendus en hoofddocent bij RINO Zuid komt dit doordat GHB de eerste periode van gebruik geen nadelige effecten...

Lees bericht

Zorg en onderwijs samen op de bres voor...

Mia Frumau is psychotherapeut kj, gezondheidszorgpsycholoog en momenteel bezig met promotieonderzoek, getiteld: “The impact of emotional intelligence on the life success in gifted young adolescents.” Daarnaast runt...

Lees bericht

Aantekening ‘expertise ouderen’ leidt tot meer...

Begin dit jaar ontving Sylvia Heijnen-Kohl, werkzaam bij Mondriaan Ouderen, als eerste in Nederland haar getuigschrift ‘klinisch psycholoog’ met de aantekening ‘expertise ouderen’. Behalve een gelukkige...