Congres: Somberheid en depressie bij kinderen en jongeren

Meervaart, Amsterdam

Somberheid en depressie bij kinderen en jongeren

Stemmingswisselingen, temperament, hypersensitiviteit, somberheid, depressie, automutilatie en (neiging tot) zelfdoding bij kinderen en jongeren. Het is helaas onderdeel van het dagelijkse bestaan van vele jonge mensen.

Wij volwassenen hebben een duurzame plicht om dat te signaleren en vanuit eigen context aan te pakken.

Meer kennis is een eerste vereiste om deze moeilijkheden te onderkennen: kijken en zien. En als die realisatie er is: meer kennis van handelen en doen, maar ook het vinden en aanbieden van oplossingsrichtingen, interventies en praktische hulp.
Het zijn de kernthema’s van dit congres.

Onder dagvoorzitterschap van dr. Bas Levering houdt prof.dr Jan Swinkels een college met de titel Het verleden als de proloog van de toekomst en dr. Martine Delfos met De hele mens en heel de mens met een handvol ellende. Tijdens deze inleidingen wordt in algemene zin ingegaan op somberheid die het leven de baas wordt, de oorzaken en gevolgen, relatie tussen somberheid, depressie en suïcide. 

In de middag is er een plenaire bijdrage van dr. Yvonne Stikkelbroek over depressie bij jongeren en van Judith de Heus over zelfmoordpreventie.

In subplenaire sessies komen specifiekere thema's aan bod waar u zelf een keuze kunt maken:

  • Berendineke Steenbergen versterkt weerbaarheid bij kinderen en jongeren
  • Niels Zwikker gaat in op de pro's en contra's van E-health bij depressie en suïcidaliteit
  • Dwayne Meijnckens maakt zelfbeschadiging bespreekbaar
  • Justine Pardoen heeft nieuwe inzichten over het gebruik van sociale media
  • Maaike Steeman gaat in op een bijzondere therapievorm om het leven leefbaar te houden.

Ontvang gratis één van

onderstaande uitgaven bij deelname! 

INFORMATIE
AANMELDEN
INFORMATIE
Profiteer tot 1 september van early-bird korting!
 

Partners

Naar overzicht