Transculturele hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezin

Meer informatie

Inleiding

Bij het transculturele werken is het uitgangspunt dat het onderkennen en benoemen van het cultuurverschil, verschillen in opvattingen en interpretaties, ruimte biedt het potentiële onbegrip en misverstand in de hulpverlening, te overbruggen. Het culturele verschil wordt een zinvolle en bruikbare bron van informatie en beide partijen dragen daarvoor verantwoordelijkheid...

Bij het transculturele werken is het uitgangspunt dat het onderkennen en benoemen van het cultuurverschil, verschillen in opvattingen en interpretaties, ruimte biedt het potentiële onbegrip en misverstand in de hulpverlening, te overbruggen. Het culturele verschil wordt een zinvolle en bruikbare bron van informatie en beide partijen dragen daarvoor verantwoordelijkheid (Graaff, R. 2013).

Doel van deze cursus is u bekend maken met de diverse aspecten van transculturele hulpverlening en vaardigheden laten ontwikkelen op het gebied van communicatie, observatie, diagnostiek en interventie bij hulpvragen waarbij culturele aspecten een rol spelen. Bewustwording van (de invloed van) de eigen cultuur is hierbij een belangrijk element.

Na het inleidend gedeelte wordt ingegaan op verschillen in communicatie en cultureel bepaalde opvoedingsstijlen. De specifieke problematiek van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen wordt besproken. Diverse aspecten van transculturele, orthopedagogische diagnostiek en behandeling zullen aan bod komen. Hierbij is o.a. aandacht voor het gebruik van genogrammen, het culturele interview en de transculturele familietherapie ontwikkeld door het team van Moro te Parijs. Observatie, diagnostiek en behandeling zullen voortdurend met elkaar verweven zijn, waarbij de invloed van cultuur en migratie op de interactie binnen het gezin/de familie en met de omgeving centraal zal staan. 

Tenslotte zal middels presentatie en intervisie aandacht gegeven worden aan specifieke onderwerpen en uw eigen casuïstiek.

Er is geen ruimte meer...

Meer informatie

Opmerkingen

Meer informatie

Aan bod komen

• Inleiding interculturele hulpverlening
• Communicatietheorieën
• Asielzoekers- en vluchtelingenkinderen;
• Transculturele diagnostiek en behandeling;
• Opvoeding vanuit islamitisch perspectief
• Presentaties en casuïstiekbesprekingen

• Inleiding interculturele hulpverlening
• Communicatietheorieën
• Asielzoekers- en vluchtelingenkinderen;
• Transculturele diagnostiek en behandeling;
• Opvoeding vanuit islamitisch perspectief
• Presentaties en casuïstiekbesprekingen

Docenten

drs. Paul Termaat, orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog
gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

U bent in de mogelijkheid om de theorie van deze module in de praktijk toe te passen.
 

Doelgroep

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 1.350,00