Gedragstherapie bij gedragsproblemen in zorginstellingen i.s.m. Gerion

Meer informatie

Inleiding

Gedragstherapie is binnen de GGz en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de praktijk. Ook bij de behandeling van gedragsproblemen in zorginstellingen blijkt de gedragtherapeutische aanpak effectief. Gedragstherapie is bijvoorbeeld goed...

Gedragstherapie is binnen de GGz en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de praktijk. Ook bij de behandeling van gedragsproblemen in zorginstellingen blijkt de gedragtherapeutische aanpak effectief. Gedragstherapie is bijvoorbeeld goed toepasbaar bij ouderen, bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bij mensen met een verstandelijke beperking, hun verzorgers en mantelzorgers. Door deze vorm van therapie gaan zij anders denken, voelen en doen. Gedragstherapie is niet alleen toepasbaar in face to face contact met cliënten, maar wordt ook met succes toegepast bij cliënten waarbij geen therapeutische gesprekken mogelijk zijn, zoals mensen met een gevorderde dementie. 
Deze module is een samenwerkingsverband tussen Gerion & RINO Zuid.

Er is geen ruimte meer...

Meer informatie

Opmerkingen

De module is geaccrediteerd door de VGCt voor 30 punten.

  • De module is geaccrediteerd door de VGCt voor 30 punten.

Meer informatie

Aan bod komen

• Theoretische achtergrond van gedragstherapie
• Individueel behandelen van gedragsproblemen
• Mediatief behandelen van gedragsproblemen
• Het gedragstherapeutisch stappenplan
• Functie-analyse
• Gedragstherapeutische interventies
 Toepassen van gedragstherapie in de eigen instelling

Deze...

• Theoretische achtergrond van gedragstherapie
• Individueel behandelen van gedragsproblemen
• Mediatief behandelen van gedragsproblemen
• Het gedragstherapeutisch stappenplan
• Functie-analyse
• Gedragstherapeutische interventies
 Toepassen van gedragstherapie in de eigen instelling

Deze module is een samenwerkingsverband tussen RINO Zuid & Gerion en bestaat uit 5 dagen verspreid over drie maanden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij eigen casuistiek inbrengen, literatuur ter voorbereiding bestuderen en oefenen in regionale subgroepen. De bijeenkomsten hebben het karakter van een workshop. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. Tijdens de module wordt gewerkt met videofragmenten die door de deelnemers zelf worden ingebracht. Het onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving.
 

Docenten

Claudia Disselhorst, psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt, Disselhorst Ouderenpsychologie, Lent.
Tessa Meijerink, GZ-psycholoog bij Stichting de Wever, cognitief gedragstherapeut en docent GZ-opleiding RINO Zuid.

Instroomniveau

Door middel van deze module willen we de deelnemers kennis laten maken met de gedragstherapeutische aanpak en hen stimuleren deze therapievorm toe te passen. Voorkennis van gedragstherapie wordt niet verondersteld.
 

Doelgroep

Psychologen die werkzaam zijn in de verzorgings- en verpleeghuissector, revalidatiesector, de GGz en in de zorg voor mensen met een verstandelijkebeperking.

Accreditatie

  • VGCT

Omvang

30 uur

Kosten

€ 1.250,00