Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik

Meer informatie

Inleiding

Seksueel misbruik binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe gaat u om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik? In deze module leert u een taxatiegesprek te voeren waarmee u zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de hulpverlening goed en helder gestart kan worden.

Seksueel misbruik binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe gaat u om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik? In deze module leert u een taxatiegesprek te voeren waarmee u zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de hulpverlening goed en helder gestart kan worden.

Er is geen ruimte meer...

Meer informatie

Opmerkingen

De module is ontwikkeld door drs. Marianne Heestermans...

De module is ontwikkeld door drs. Marianne Heestermans en prof. dr. Petri Embregst en bij Dichterbij, door Kennisn@ op effectiviteit onderzocht. In samenwerking met hen organiseren wij deze module voor alle gedragsdeskundigen.

Meer informatie

Aan bod komen

Werken volgens de ordening zoals bij de VGN beschreven;  een taxatiegesprek voeren volgens het scenariomodel; onderscheid maken tussen een taxatiegesprek en een diagnostisch interview;  een verslag schrijven, dat alleen met toestemming van cliënten/wettelijke vertegenwoordigers aan de politie gegeven mag worden, indien er aangifte wordt gedaan; ...

Werken volgens de ordening zoals bij de VGN beschreven;  een taxatiegesprek voeren volgens het scenariomodel; onderscheid maken tussen een taxatiegesprek en een diagnostisch interview;  een verslag schrijven, dat alleen met toestemming van cliënten/wettelijke vertegenwoordigers aan de politie gegeven mag worden, indien er aangifte wordt gedaan;  oefenen in rollenspelen zodat de taxatiegesprekken in de praktijk uitgevoerd kunnen worden.

Docenten

  • Drs. Marije Schuitemaker - Doornbos

Instroomniveau

Basispsychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist.

Doelgroep

Gedragsdeskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

18 uur

Kosten

€ 860,00