EMDR K&J

Meer informatie

Inleiding

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode voor klachten die voortkomen uit herinneringen aan negatieve ervaringen, zoals een (verkeers)ongeluk, medische handelingen en pesterijen. Door een geprotocolleerde behandelingsprocedure wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat...

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode voor klachten die voortkomen uit herinneringen aan negatieve ervaringen, zoals een (verkeers)ongeluk, medische handelingen en pesterijen. Door een geprotocolleerde behandelingsprocedure wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.

Wilt u op de wachtlijst?

Er is geen ruimte meer...

Mail naar aanmelding@rinozuid.nl

Meer informatie

Opmerkingen

Accreditatie wordt aangevraagd bij VGCt, FGzPt, NVO/NIP K&J.

Accreditatie wordt aangevraagd bij VGCt, FGzPt, NVO/NIP K&J.

Meer informatie

Aan bod komen

Kenmerken, uitgangspunten, empirische status en indicatiestelling. Het standaardprotocol voor volwassenen wordt aangeleerd en vervolgens aanpassingen en aandachtspunten voor de toepassing bij kinderen. Dit gebeurt stapsgewijs aan de hand van presentaties, illustraties met videobeelden, semi-plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes.

Kenmerken, uitgangspunten, empirische status en indicatiestelling. Het standaardprotocol voor volwassenen wordt aangeleerd en vervolgens aanpassingen en aandachtspunten voor de toepassing bij kinderen. Dit gebeurt stapsgewijs aan de hand van presentaties, illustraties met videobeelden, semi-plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes.

Docenten

  • Mw. drs. Renée Beer, Klinisch psycholoog en K&J psycholoog specialist
  • Mw. drs. Carlijn de Roos, Klinisch psycholoog en K&J psycholoog specialist
  • Drs. Erik ten Broeke, klinisch psycholoog en psychotherapeut
  • Drs. Steven Meijer, klinisch psycholoog

Instroomniveau

Erkende EMDR trainingen zijn alleen toegankelijk voor GZ-psychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), NVO-orthopedagoog-generalisten, NIP- kinder en jeugdpsychologen, NIP- kinder en jeugdpsycholoog-specialisten, psychotherapeuten (BIG), psychiaters, gedragstherapeuten (lid VGCt) en degenen die minstens een jaar in opleiding zijn tot een van deze registraties. Daarnaast werkt u ten minste 12 uur per week met kinderen en adolescente cliënten.

Doelgroep

Gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, orthopedagoog-generalisten, kinder en jeugd psycholoog specialisten, psychotherapeuten, psychiaters, cognitief gedragstherapeuten.

Accreditatie

  • VGCT
  • NVO / NIP-K&J
  • FGzPt

Omvang

34 uur

Kosten

€ 1.530,00