Cliëntgerichte psychotherapie incl. Methode Sachse (verdieping)

Meer informatie

Inleiding

Het doel van deze module is het verdiepen van de theoretische en praktische kennis van de cliëntgerichte psychotherapie. Bij het praktijkgedeelte zullen technieken en methoden aan de orde komen. Bij de theoretische verdieping, de nieuwe ontwikkelingen. Er komen onderwerpen aan de orde die in de basismodules onderbelicht zijn gebleven of waarvan de oefening  meer...

Het doel van deze module is het verdiepen van de theoretische en praktische kennis van de cliëntgerichte psychotherapie. Bij het praktijkgedeelte zullen technieken en methoden aan de orde komen. Bij de theoretische verdieping, de nieuwe ontwikkelingen.
Er komen onderwerpen aan de orde die in de basismodules onderbelicht zijn gebleven of waarvan de oefening  meer tijd vraagt. Het betreft de volgende thema’s: De ontwikkelingen van het cliëntgerichte paradigma, de intake en indicatiestelling, de existentiële psychotherapie, fasering van het proces, de emotion-focused therapie, het contact leggen met cliënten die psychotisch functioneren, het werken met dromen, methode voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, een cliëntgerichte vorm van oplossingsgerichte therapie.

U leert alles over het model van Sachse gericht op de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast maakt u kennis met de uitgangspunten van het therapeutisch proces en de interventies die daaruit voortvloeien. Er wordt gewerkt met rollenspellen en casusbespreking.

Er is geen ruimte meer...

Wilt u op de wachtlijst? Mail naar aanmelding@rinozuid.nl.

Meer informatie

Opmerkingen

Deelnemers gaven de module in 2016 een 8,2. Kosten...

Deelnemers gaven de module in 2016 een 8,2.
Kosten zijn inclusief toegang tot de digitale leeromgeving, verplichte literatuur, koffie/thee en lunch en exclusief eventueel aan te schaffen handboeken.

Meer informatie

Aan bod komen

Verder wordt aandacht gegeven aan theoretische begrippen, het werken met cliënten met specifieke problematiek, het kunnen hanteren van bepaalde technieken en het kunnen werken met een bepaalde doelgroep. De onderwerpen zijn: de  ontwikkelingen m.b.t. het begrip empathie, stemmingsstoornissen, borderline problematiek, angstproblematiek narcistische...

Verder wordt aandacht gegeven aan theoretische begrippen, het werken met cliënten met specifieke problematiek, het kunnen hanteren van bepaalde technieken en het kunnen werken met een bepaalde doelgroep. De onderwerpen zijn: de  ontwikkelingen m.b.t. het begrip empathie, stemmingsstoornissen, borderline problematiek, angstproblematiek narcistische problematiek, afhankelijkheidsproblematiek, Softmethode, ontwikkelingen m.b.t. wetenschappelijk onderzoek.

• inleiding in “das Modell der doppelten Handelungsregulation”
• opbouw van de therapeutische relatie: differentiële relatieopbouw
• construeren cliëntmodel
• één-persoons-rollenspel (EPR)

Docenten

drs. Erik Peeters, klinisch psycholoog/psychotherapeut
drs. Peter Scharwächter, klinisch psycholoog/psychotherapeut
drs. Tjalling Weldring, psychotherapeut
drs. José Stauvermann, psychotherapeut
drs. Anja Meijboom, psychotherapeut

Leerroute

  • (PT) Psychotherapie

Instroomniveau

Een deelnemer:

  1. heeft de inleiding Cliëntgerichte PT afgerond.
  2. beschikt in de huidige praktijksituatie over de mogelijkheid om daadwerkelijk personen met complexe problematiek (bv persoonlijkheidspathologie en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen) te behandelen. Verder dient binnen de praktijk de mogelijkheid te bestaan tot het volgen van supervisie over de betreffende methodiek.

In te sturen bewijsstukken: certificaat inleiding cliëntgerichte psychotherapie

Doelgroep

Psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.

Accreditatie

  • VCgP

Omvang

60 uur

Kosten

€ 2.700,00