Ernstige gedragsstoornissen bij K&J met een licht verstandelijke beperking

Meer informatie

Inleiding

In deze module worden ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd en verschillende interventiemogelijkheden behandeld.  Het ontstaan van gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een LVB wordt vanuit het ontwikkelingsperspectief bekeken, waarin de interactie tussen kind-...

In deze module worden ernstige gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd en verschillende interventiemogelijkheden behandeld. 

Het ontstaan van gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren met een LVB wordt vanuit het ontwikkelingsperspectief bekeken, waarin de interactie tussen kind- én omgevingsfactoren centraal staat. Met de diagnostiek wordt het actuele functioneren van het kind / de jongere en de in stand houdende factoren vanuit diens omgeving in kaart gebracht. De cursist leert zijn verworven kennis en inzicht over het ontstaan en de instandhouding van de gedragsstoornis toe te passen op casuïstiek vanuit de (eigen) praktijk. Bouwend op het inzicht in gedragsstoornissen komen de verschillende behandelmogelijkheden aan bod. Kenmerkend voor de behandeling van gedragstoornissen is de inzet van interventies die zowel op het kind/de jongere als zijn omgeving gericht zijn. Er worden interventies besproken die gericht zijn op het kind/ de jongere zelf en interventies die gericht zijn op ouders / naaste betrokkenen en professionals. Voor het slagen van de afzonderlijke interventies is goede afstemming belangrijk om tot de gewenste gedragsverandering te komen. De invloed van de organisatie op deze afstemming wordt besproken.

In deze masterclass staan complexe casussen van mensen met ernstige gedragsproblemen in de LVB-sector centraal. De opgedane kennis kan ook voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking het inzicht in het ontstaan van de gedragsstoornis vergroten en interventies mede richting geven. Na deze masterclass bent u in staat een complexe casus vanuit diverse invalshoeken te analyseren en kunt u richting geven aan de noodzakelijke interventies. We werken met presentatie van de lesstof en groepsgewijze toepassing op een praktijksituatie met plenaire terugkoppeling.

Inschrijven

Er is nog ruimte...

Meer informatie

Opmerkingen

De vermelde prijs is een indicatie. Het exacte tarief voor 2017 moet nog worden vastgesteld.

De vermelde prijs is een indicatie. Het exacte tarief voor 2017 moet nog worden vastgesteld.

Agenda

  • 06/10/2017 9.30u - 16.30u
  • 13/10/2017 9.30u - 16.30u
  • 27/10/2017 9.30u - 16.30u
  • 03/11/2017 9.30u - 16.30u
  • 10/11/2017 9.30u - 16.30u

Eerst volgende
startdatum

06 oktober
2017

Meer informatie

Aan bod komen

• dialogische visie 
• persoonlijkheidsontwikkeling en verstoring hiervan bij verstandelijk beperkten 
• impact van omgevingsfactoren op het ontstaan van gedragsproblemen 
• het model van sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en de daaraan verbonden problematiek 
• impulscontrolestoornis bij mensen met...

• dialogische visie 
• persoonlijkheidsontwikkeling en verstoring hiervan bij verstandelijk beperkten 
• impact van omgevingsfactoren op het ontstaan van gedragsproblemen 
• het model van sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en de daaraan verbonden problematiek 
• impulscontrolestoornis bij mensen met een verstandelijke beperking 
• neurologische inzichten bij licht verstandelijk beperkten 
• differentiële diagnose van het probleemgedrag 
• eerstegraadsstrategie 
• behandelmogelijkheden (individuele en groepstherapieën), gedragsinterventies, oplossingsgerichte invalshoek 
• interventies gericht op ouders en opvoeding 
• agressie en signaleringsplannen 
• begeleiding en coaching van deskundigen 
• context en organisatie

Docenten

drs. Saskia Wielders, gz-psycholoog
gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

U bent in de mogelijkheid om de theorie van deze module in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 1.350,00