Bij RINO Zuid heeft u de keuze uit de opleiding tot psychotherapeut volwassenen & ouderen (V&O) en de differentiatie tot psychotherapeut kinderen & jeugd (K&J). Door de modulaire opbouw kunt u de opleiding op maat samenstellen.

Als deelnemer werkt u tenminste 20 uur (vierjarige opleiding) of 16 uur (driejarige opleiding) per week in een erkende praktijkinstelling. Alle praktijkwerkzaamheden vinden plaats onder supervisie en begeleiding van ervaren professionals. De praktijkopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. 500 sessies psychotherapie onder supervisie
  2. 50 sessies Leertherapie
  3. 150 sessies Supervisie (voor gz-psychologen 125 sessies)

Het cursorisch onderwijs
De opleiding tot psychotherapeut bestaat uit twee delen:

  1. Een basisdeel voor piop’s (psychologen, pedagogen, ggk-ers en artsen) gevolgd door een
  2. Verdiepend deel voor piop’s die het basisdeel hebben gevolgd en voor giop’s (gz-psychologen in opleiding tot psychotherapeut). 

Schematische weergave Opleiding Volwassenen en Ouderen
In het schema hieronder hebben wij de onderdelen voor u op een rij gezet.

  Onderdeel Totale opleidingseis
    piop* giop*
Basisdeel Informatie- en reflectiebijeenkomst 6 uur  
E opener 3 uur  
PT reflectie 12 uur  
Psychodiagnostiek (basis) 60 uur  
Cliëntgerichte psychotherapie (inleiding) 45 uur  
Cognitieve gedragstherapie (basis) 100 uur  
Groepspsychotherapie (inleiding) 45 uur  
Psychoanalytische psychotherapie (inleiding) 45 uur  
Systeemtherapie (inleiding) 60 uur  
 
Verdiepend deel    Diagnostiek e.a.    
Informatie- en reflectiebijeenkomst   6 uur
E opener   3 uur
PT reflectie   12 uur
Complexe psychodiagnostiek en indicatiestelling 30 uur 30 uur
     
Verdiepingen (keuze 2 uit 3: 120 uur verplicht)    
Cliëntgerichte psychotherapie, incl. Sachse 60 uur 60 uur
Psychoanalytische psychotherapie deel 1 (MBT en TFP)   60 uur 60 uur
Schematherapie; specialisatie PRT en groepen 60 uur 60 uur
     
Verdiepingen (keuze 1 uit 2: 60 uur verplicht)    
Groepspsychotherapie 60 uur 60 uur
Systeemtherapie 72 uur 72 uur
     
Keuzebehandelmodules (tenminste 30 uur verplicht voor giops)
Cognitieve gedragstherapie (vervolgmodule)   50 uur
Dynamic Interpersonal Therapy   30 uur
EFT bij individuen   30 uur
EMDR (basis)   28 uur
EMDR (vervolg)   28 uur
Focusing   30 uur
Narratieve systeemtherapie   40 uur
Psychoanalytische psychotherapie deel 2 (verdieping)   30 uur
     
Integratie en reflectie    
Psychotherapie integratie en reflectie 42 uur 42 uur
 
Totaal    628 uur** 303 uur**

* piop = psycholoog/pedagoog in opleiding tot psychotherapeut; giop = gz-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut.
** Omvang van het cursorisch programma is afhankelijk van het persoonlijke studieadvies.
 
De differentiatie Kinder- en Jeugdpsychotherapie begint na het basisdeel met een apart programma, dat bestaat uit de module Complexe psychodiagnostiek K&J en een viertal verdiepingsmodules. Voor informatie over Kinder- en Jeugdpsychotherapie klik hier.