Voor 2017 is de opleidingsprijs € 18.885,- te voldoen in halfjaarlijkse termijnen. Deze prijs is inclusief koffie, thee, lunch, syllabi en verplichte literatuur. De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de praktijkinstelling. Als orthopedagoog-generalist in opleiding heeft u hier een betaalde opleidingsplaats.*

RINO Zuid heeft een kortingsregeling ingevoerd voor professionals die het traject NIP/K&J volgen. De  geaccrediteerde NIP K&J/NVO modules zijn terug te vinden onder opzet opleiding.

De regeling  is als volgt:

  • 1 module: reguliere prijs
  • Alle volgende modules: 10% korting

* De hier vermelde tarieven gelden voor 2017. RINO Zuid indexeert haar tarieven jaarlijks.

Praktijkinstellingen

Deadline aanmelden kandidaten
De deadline voor het voordragen van kandidaten voor de opleidingsgroep die in januari start, is 15 oktober.

Procedure
Iedere instelling moet voldoen aan de door RINO Zuid vastgestelde criteria. Een keer per jaar kunnen instellingen een opleidingsplaats aanvragen. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.

Kandidaten

De praktijkinstelling draagt kandidaten voor aan RINO Zuid. Zonder praktijkinstelling kunt u niet deelnemen aan de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Als u bent voorgedragen door uw werkgever dient u zich nog wel aan te melden bij RINO Zuid.

Voorwaarden om toegelaten te worden tot de opleiding zijn:

  • Registratie als basis orthopedagoog bij de NVO (dat kan met een vooropleiding pedagogiek, psychologie of geestelijke gezondheidskunde);
  • Werk op het niveau van een academisch geschoold orthopedagoog in een erkende praktijkinstelling.