Voor 2017 is de opleidingsprijs € 18.885,- te voldoen in halfjaarlijkse termijnen. Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch, syllabi en verplichte literatuur. De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding, supervisie en verplicht aan te schaffen handboeken worden door de praktijkinstelling bekostigd. Een GZ-psycholoog heeft een betaalde opleidingsplaats en wordt ingeschaald in minimaal aanloopschaal 59 van functiegroep 60 (CAO GGZ).*

* De hier vermelde tarieven gelden voor 2017. RINO Zuid indexeert haar tarieven jaarlijks.

Kandidaten

Wilt u de opleiding tot GZ- psycholoog kinderen en jeugd bij RINO Zuid volgen? Via een praktijkinstelling kunt u solliciteren voor een opleidingsplaats. U kunt zich dus niet zelf aanmelden voor een opleidingsplaats bij RINO Zuid.

Praktijkinstellingen

Een keer per jaar kunnen praktijkinstellingen opleidingsplaatsen aanvragen voor het kalenderjaar daarna. Als u als instelling in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats moet u voldoen aan een aantal landelijke criteria. Een instelling kan ook een opleidingsplek in samenwerking met een andere erkende praktijkinstelling vormgeven. Wilt u informatie over de procedure rondom de opleidingsplaatsen? Klik hier.

Opleidingsregister

Vanaf 1 juli 2014 zijn alle deelnemers aan een BIG-opleiding verplicht zich in te schrijven in het Opleidingsregister BIG-opleidingen. Ga naar de website van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Maak een account aan en meld u daarna aan als opleidingsdeelnemer door deze toelatingsbrief te uploaden (zie www.fgzpt.nl). Aan de inschrijving in dit register zijn kosten verbonden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingsregister.