Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke 
vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie
tussen de cliënt en de hulpverlener.

Petri Embregts
Hoofdopleider

RINO Zuid staat voor theorie en praktijk in een
veelkleurig palet. Maar ook voor ontwikkeling
van de beroepsattitude en passie voor het vak.

Marijke Smulders
Hoofddocent

Leren is een sociaal proces en betekent groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven maar is het leven.
Met e-leren gaan we van revolutie naar evolutie.

 

Natalie Marchetta
Hoofddocent

Blog

Sneu

Zoals hopelijk bekend reikt RINO Zuid ieder jaar de prijs uit voor de beste praktijkopleider van het jaar: de gouden PraktijkOpleidersPrijs (POP). Dit jaar aan twee mensen: Anneloes van de Broek van GGZ Breburg en Marc Jansen van Amarant. Op onze website kan iedereen lezen waarom, dus dat ga ik hier niet herhalen. Je moet tenslotte zuinig zijn met complimenten, “anders gaat de kracht...

Meer berichten Lees bericht
Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Lezing Trends in Psychologische zorg

Op 6 november verzorgt Marius Buiting een lezing over de trends die hij ziet in de zorg en de gevolgen hiervan voor het werk en opleiding van de psycholoog in 2025 en daarna. Marius Buiting is arts en jurist. Hij is directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorginstellingen (NVTZ) en ruim 25 jaar werkzaam als adviseur op het terrein van kwaliteit van zorg – als president van de European Society for Quality in Healthcare (ESQH). Marius Buiting is tevens medegrondlegger van het gedachtengoed van  Verdraaide organisaties . Tijdens de lezing gaat Marius in op verschillende thema's: ontwikkelingen in de zorg; de menselijke maat; persoonlijke betrokkenheid binnen zorgsystemen; de effecten van marktwerking op persoonlijke en professionele betrokkenheid; eigen regie van patiënten en consumentengedrag. De lezing vindt plaats bij RINO Zuid in Eindhoven. U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen! Het bijwonen van de lezing is gratis. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Zondag 4 oktober om 14:00 uur komt RINO Zuid op televisie bij RTL4

Komende zondag 4 oktober om 14:00 uur zijn Annemarie Broekhuijsen (praktijkopleider bij Apanta), Petri Embregts (hoofdopleider GZ-opleiding) en Marrik van Rozendaal (directeur RINO Zuid) in het programma Medical Travel op RTL4 te zien. Hierin vertellen zij over de verschillende werkvelden waarin psychologen in de gezondheidszorg werkzaam zijn en over het belang om gedegen professionals af te leveren. Je wordt immers niet zomaar een goede psycholoog.  Ook zo benieuwd? Stem dan zondag om 14:00 uur af op RTL4.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Praktijkopleider van het Jaar 2015

Deze week hebben twee praktijkopleiders de gouden praktijkopleidersprijs (POP) toegekend gekregen voor de Praktijkopleider van het Jaar 2015. De prijs wordt jaarlijks door RINO Zuid uitgereikt als waardering van de wijze waarop de rol van praktijkopleider wordt ingevuld. De jury wilde dit jaar nadrukkelijk twee mensen belonen voor hun inzet bij het opleiden van psychologen en orthopedagogen in de brede geestelijke gezondheidszorg. Als eerste is de prijs toegekend aan Marc Jansen, praktijkopleider bij Amarant. De overwegingen van de jury zijn: Marc Jansen heeft voor de opleiding van psychologen en orthopedagogen binnen Amarant een stevige positie gecreëerd en in de afgelopen jaren een stabiel en gedegen opleidingsklimaat gerealiseerd; Daarmee geeft hij vorm aan het belang van goede gedragsdeskundigheid binnen de VB-sector in het algemeen en Amarant in het bijzonder; Hij is nauw en actief betrokken geweest bij de vernieuwing van onze opleiding tot GZ-psycholoog en heeft daarin het belang van de VB sector duidelijk ingebracht. Door het uitreiken van de prijs aan iemand van buiten de traditionele GGZ sector wil RINO Zuid ook aandacht geven aan het steeds bredere werkveld van psychologen en orthopedagogen. Hiernaast is de prijs toegekend aan Anneloes van de Broek, P-opleider bij GGZ Breburg. Dit zijn de overwegingen van de jury: Anneloes heeft een groot team van werkbegeleiders en supervisoren dat zij met bevlogenheid en betrokkenheid aanstuurt en creëert hiermee een stabiel opleidingsklimaat binnen GGZ Breburg; Zij laat een grote betrokkenheid zien bij individuele deelnemers maar ook bij opleiden in zijn algemeenheid; Haar rol als praktijkopleider is breder dan alleen binnen haar eigen instelling. RINO Zuid en collega-instellingen kunnen gemakkelijk een beroep op haar doen voor hulp en ondersteuning. De impact van haar handelen wordt daarmee breder dan alleen de eigen instelling; Anneloes draagt het belang van wetenschappelijke onderbouwing van opleiding en het vak uit; Binnen RINO Zuid en ook binnen GGZ Breburg heeft zij het competentiegericht opleiden zeer nadrukkelijk op de kaart gezet en levert een belangrijke bijdrage aan het uitdragen hiervan. De prijs bestaat uit een beeld (de gouden pop), een boek en bloemen. Eerder hebben Jenneke van der Plas van de GGzE en Pieter van der Heijden van Vincent van Gogh voor GGZ de prijs gewonnen.  

Vacatures

Direct contact

RINO ZUID


Bedankt voor uw bericht

Bezoekadres
RINO Zuid
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven
040-2146555
opleiding@rinozuid.nl