Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke 
vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie
tussen de cliënt en de hulpverlener.

Petri Embregts
Hoofdopleider

RINO Zuid staat voor theorie en praktijk in een
veelkleurig palet. Maar ook voor ontwikkeling
van de beroepsattitude en passie voor het vak.

Marijke Smulders
Hoofddocent

Leren is een sociaal proces en betekent groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven maar is het leven.
Met e-leren gaan we van revolutie naar evolutie.

 

Natalie Marchetta
Hoofddocent

Blog

Nieuwe DSM: nieuwe aandoeningen

De beste wensen… Zo dat hebben we weer gehad. De kerst en het nieuwjaar. Nu nog even via de Blue Monday (de tweede maandag van het nieuwe jaar waarin alle goede voornemens gesneuveld zijn en je daardoor  in je eerste dip belandt) op naar de lente. De Paus maakte vorig jaar in zijn kerstrede gebruik van de mogelijkheid om zijn stafmedewerkers eens flink de mantel uit te vegen. Heerlijk...

Meer berichten Lees bericht
Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Inschrijving congres gaming gestart!

IT's all in the game Seminar about surprising mental health effects of gaming*   Spreekt bovenstaande trailer u aan? Kom dan op woensdag 4 maart 2015 naar het congres IT's all in the game. RINO Zuid  en het  Radboud Centrum Sociale Wetenschappen  organiseren samen een congres over "the good, the bad and the ugly" op het gebied van gaming.  Klik hier om u in te schrijven voor het congres.   Programma   13.30 Ontvangst 14.00 Opening door dagvoorzitter Renske Visscher 14.05 Warming up door Adam Lobel 14.15 "De (on)zin van gameverslaving" door Tony van Rooij 14.45 "Research, Development and Dissemination of Games that Promote Emotional Health" door Isabela Granic 15.15 Pauze 15.30 Experience markt 16.30 Workshopronde 1 17.45 Diner 18.30 Workshopronde 2 19.45 Slot 20.15 Einde Workshops Er worden acht verschillende workshops georganiseerd.  Via het inschrijfformulier  kunt u aangeven naar welke workshop(s) uw voorkeur uitgaat. Arachnophobia: Virtual Reality Exposure Therapy met de Oculus Rift Martijn Segers  en Dennis van Haazel , IgnisVR Wat is virtual reality, waar staan we nu en wat kunnen we in de toekomst nog verwachten? We bespreken hoe virtual reality kan worden toegepast binnen de gezondheidszorg, met name binnen het veld van psychologie en exposure therapie. Een workshop met ruimte voor discussie over mogelijke toepassingen en het zelf ervaren van de virtual reality experience "Arachnophobia".** Be The Judge Willem-Jan Renger , Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Bent u zelf geen gamer? En weet u niet hoe u goede of slechte games moet onderscheiden? Het Studiolab Games en Interactie van de HKU ontwikkelde het instrument GameScope. Hiermee kunt u applied game prototypes of producten analyseren aan de hand van 20 zorgvuldig geformuleerde criteria. U oefent in kleine groepen én krijgt een exemplaar mee naar huis! Bent u Ready voor het gebruik van Games in uw behandeling? Erik Bulten , AVT, Pompefoundation, BSI-Radboud Universiteit Nijmegen De applied game Keerjekans bevordert "treatment readiness" bij forensisch psychiatrische patiënten. De game is ontstaan vanuit theorieën over forensisch psychiatrische zorg, treatment readiness, motivatieontwikkeling en speltheorie. Maar zijn professionals wel ready om games in te zetten in de zorg? We trekken parallellen tussen de ontwikkeling van treatment readiness en "games for health"-readiness. Wat dragen Serious Games bij aan de GGZ? Giel van Lankveld , TU Delft In deze workshop krijgt u drie voorbeelden waarop serious games een bijdrage leveren aan het GGZ vakgebied. Met de eerste game kunnen ouders en begeleiders vaardigheden aanleren in het omgaan met kinderen met een verstandelijke beperking. De tweede game kan als aanvulling of vervanging dienen voor (al dan niet in therapie gebruikte) vragenlijsten. Tot slot een game die kan bijdragen in de opleiding en bijscholing van GGZ studenten. Gamified Interventies Saskia Kelders , Universiteit Twente Waarom zou u een "gamified" interventie willen maken en hoe kunt u dat doen? "Dit is jouw leven" richt zich op het verbeteren van het welbevinden van mensen door middel van positieve psychologie. U maakt kennis met de technische mogelijkheden, gaat aan de slag met deze interventie en past het geleerde direct toe op de casus: hoe zou u zelf een interventie gamify-en? Help, hoe kies ik de juiste leesapp? Linda de Leeuw , Radboud Universiteit Nijmegen Tijdens deze workshop worden wetenschappelijke inzichten gegeven over evidence-based leesoefeningen gericht op het verbeteren van de technische leesvaardigheid. U krijgt achtergronden en voorbeelden van "gamification" in leesapps. U beoordeelt zelf leesapps op basis van een aantal kwaliteitscriteria. Tijdens de gezamenlijke evaluatie worden handvatten geboden voor het selecteren van een kwalitatief goede en educatieve leesgame. Jongeren in de Wereld van Gamen Herm Kisjes , Momentum GGZ, eigen praktijk, Betergamen U maakt kennis met de wereld van gamen en jongeren. In deze workshop staat het signaleren van problemen bij jongeren die gamen centraal. De Toolkit Gezond Gamen (ontwikkeld door  Betergamen ) geeft u de eerste handvatten. MindLight Isabela Granic  Radboud Universiteit Nijmegen, PlayNice Institute; en Elke Schoneveld , Radboud Universiteit Nijmegen MindLight is een 3D neurofeedback game voor kinderen met angstklachten. Verschillende evidence-based strategieën zoals mindfulness, aandachtsbias modificatie, neurofeedback en exposure zijn gecombineerd tot een meeslepende game wereld waarin kinderen leren hun angsten te overwinnen. Na een korte inleiding krijgt u de kans zelf te ervaren hoe uw mate van ontspanning en concentratie invloed hebben op het spel via een draagbaar EEG-apparaat.   Experience markt Laat de gamer in u los tijdens de experience markt! Diverse softwareontwikkelaars presenteren op informele wijze hun games. Een greep uit ons aanbod: Arachnophobia Virtual Reality Exposure Therapy | IgnisVR; Braingame Brian  | Stichting Gaming & Training; Dit is jouw leven | Universiteit Twente; Keerjekans  | Pompestichting, Trimbos Instituut en EFP; Letterprins | Radboud Universiteit Nijmegen; MindLight | PlayNice institute; Moodbot | Altrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De experience markt is vrij toegankelijk voor deelnemers aan het congres. Informatie en inschrijving Deelname aan het congres kost € 175,-. Het congres vindt plaats bij het opleidingscentrum van RINO Zuid aan de  Vitruviusweg 2  in Eindhoven. Klik hier om u in te schrijven. Inschrijven kan tot 4 februari 2015. * Tijdens de plenaire sessies zijn enkele sprekers Engelstalig. ** De virtuele exposure therapy ervaring  " Arachnaphobia" is een voorbeeld van wat op dit moment technisch mogelijk is m.b.t. virtual reality therapy op de Oculus Rift. De therapie wordt nog niet werkelijk in de praktijk ingezet, maar geeft een mooi beeld van toekomstige mogelijkheden.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Herregistratie GZ en PT

Op 1 januari 2012 heeft het ministerie van VWS de herregistratie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten ingevoerd. Met deze invoering is de termijn van vijf jaar (tot 1 januari 2017) begonnen, waarbinnen gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten hun registratie in het BIG-register kunnen verlengen op basis van de gestelde voorwaarden aan periodieke registratie. Nadere informatie over de herregistratie is te vinden op de website van het BIG-register: www.bigregister.nl/herregistratie/gezondheidszorgpsycholoog/ en www.bigregister.nl/herregistratie/psychotherapeut/ Zie ook hier het nieuwsbericht van het LOGO.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

OG-opleiding opnieuw erkend door de NVO!

De opleiding tot orthopedagoog-generalist is weer erkend voor 5 jaar door de NVO! We danken alle docenten, begeleiders in de praktijk en deelnemers van de opleiding voor hun bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling aan de opleiding.

Vacatures

Direct contact

RINO ZUID


Bedankt voor uw bericht

Bezoekadres
RINO Zuid
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven
040-2146555
opleiding@rinozuid.nl