Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke 
vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie
tussen de cliënt en de hulpverlener.

Petri Embregts
Hoofdopleider

RINO Zuid staat voor theorie en praktijk in een
veelkleurig palet. Maar ook voor ontwikkeling
van de beroepsattitude en passie voor het vak.

Marijke Smulders
Hoofddocent

Leren is een sociaal proces en betekent groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven maar is het leven.
Met e-leren gaan we van revolutie naar evolutie.

 

Natalie Marchetta
Hoofddocent

Blog

Psycholoog heeft toekomst

De NRC had een paar weken terug een bijlage over hoe wij werken in de toekomst. Trendwatchers gaven hun kijk daarop. Meer technologie op de werkplek, meer Surinaams werken (een kleine vaste baan met veel losse klusjes er naast), hologrammen op de werkvloer, en zo simpele ICT dat externe adviseurs daarin verdwijnen. Dat laatste lijkt me pas echt een zegening.  Gedeformeerd door 3 jaar werk in de...

Meer berichten Lees bericht
Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Vernieuwde opleiding Psychotherapie RINO Zuid!

Meer specialistisch, meer evidence based en meer diagnostiek Vanaf 2015 is de psychotherapie opleiding Volwassenen & Ouderen van RINO Zuid op een aantal punten drastisch vernieuwd. Wat zijn de veranderingen? De opleiding tot psychotherapeut bestaat uit twee delen: een basisdeel voor basispsychologen of artsen (piop’s) en een specialistisch deel voor piop’s en voor gz-psychologen. In het basisdeel komen alle psychotherapeutische referentiekaders aan de orde en wordt een module psychodiagnostiek gegeven. In het specialistisch deel kan een deelnemer zich verdiepen in tenminste drie van de vijf psychotherapeutische methodieken (cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepspsychotherapie). Meer specialistisch Met deze tweedeling is de tegenstelling tussen de vierjarige psychotherapie opleiding enerzijds en de daarvan afgeleid verkorte opleiding voor gz-psychologen anderzijds opgeheven. Ieder deel heeft een inhoudelijk zelfstandig programma. In de nieuwe structuur is met name het specialistisch deel van de psychotherapie-opleiding versterkt en verdiept. Meer evidence based Zoveel mogelijk komen in de verschillende psychotherapiemodules evidence based methodieken aan de orde. In het specialistisch deel van de opleiding komt in iedere verdieping tenminste één evidence based methodiek aan de orde, zoals Schematherapie, MBT en TFP, Sachse en EFTfc. Meer diagnostiek Zowel in het basisdeel van de opleiding als in het specialistisch deel wordt een module psychodiagnostiek gegeven. Nieuw is de module Complexe diagnostiek in het specialistisch deel van de psychotherapie opleiding. Met deze vernieuwingen hopen wij beter aan te sluiten bij de veranderende GGZ en bij de nieuwe positionering van het beroep psychotherapeut als specialist voor complexe psychische problematiek. Lees hier meer over de opleiding psychotherapie bij RINO Zuid.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Niet alleen polderen!

Jacques van Lankveld is medio 2006 door het bestuur van RINO Zuid benoemd als hoofdopleider psychotherapie. In die tijd was hij werkzaam op de Universiteit Maastricht, onder meer als bijzonder hoogleraar Seksuologie. Eind 2010 is hij benoemd als hoogleraar klinische psychologie aan de Open Universiteit. In september dit jaar heeft Jacques van Lankveld afscheid genomen als hoofdopleider. Graag blikken we samen met hem terug op zijn hoofdopleiderschap. Welke eigenschappen heeft een goede psychotherapeut van de toekomst in jouw ogen zeker nodig? Behalve sterke therapeutische kwaliteiten, die in de opleiding al goed ontwikkeld en getraind worden, zijn in mijn ogen voor een psychotherapeut ook een zelfkritische houding en een onafhankelijke, wetenschappelijke attitude noodzakelijk. Het terrein van de psychotherapie is volop in beweging. Een psychotherapeut moet niet alleen in staat zijn om de nieuwe wetenschappelijke inzichten te kunnen begrijpen, maar ook om de waarde ervan te kunnen beoordelen; moet kortom het kaf van het koren kunnen onderscheiden. Het laatste wat het vakgebied kan gebruiken zijn pure ‘believers’, aanhangers van een bepaalde psychotherapeutische benadering, die niet meer kritisch zijn op hun eigen functioneren en op de eigen voorkeursaanpak. Dat is niet strijdig met een sterke ‘therapeutic allegiance’; het is goed mogelijk om naar je cliënt toe helemaal achter de voorgestelde methode te staan, terwijl je daarnaast voldoende afstand kunt nemen om kritisch naar je manier van werken te kijken. In welke opzicht is RINO Zuid voor jou veranderd in de afgelopen jaren? De grootste veranderingen die ik meen waar te nemen zijn de beweging richting modulair organiseren van de verschillende opleidingen, en het steeds breder gedragen besef dat het ‘opleidingsgebouw’ voor psychologen in de breedte en in de diepte consistent moet zijn, en aan psychologen maximale mogelijkheden moet bieden om hun opleidingen aan elkaar te schakelen. Dat maakt het onderling gebruik maken van de expertise in de verschillende opleidingsteams beter mogelijk. Het ondersteunt ook de ontwikkeling die landelijk gaande is om meer tot een consistentere beroepenstructuur te komen, waarin constructief samengewerkt kan worden door psychologen met verschillende opleidingsroutes. Wat is je beste/mooiste/leukste herinnering aan RINO Zuid? Ik heb enorm genoten van de discussies over het vak van psychotherapeut en over het opleiden van psychotherapeuten met Jacques Graste en Marlies Overdijk. En van de  sterke professionele focus van alle RINO-medewerkers: we zijn samen voor de opleidingen en de opleidelingen. Wat heb je zelf geleerd van je tijd als hoofdopleider bij RINO Zuid? Ik heb het heel belangrijk gevonden om te werken met verschillende opleidingscommissies, waarin de diversiteit vanuit verschillende therapeutische stromingen verankerd is binnen de commissie in de hoofddocenten. Dat zorgt ervoor dat de zo noodzakelijke discussie over nut en noodzaak van allerlei zaken, die we anders misschien als vanzelfsprekend zouden aannemen, al vanaf het begin georganiseerd is. Ik heb daardoor beter geleerd om me te verhouden tot zeer uiteenlopende standpunten van mensen die anderzijds hetzelfde doel voor ogen hebben: een goede opleiding opzetten. Welke tips wil jij je opvolger geven? Bemoei je vanaf het begin ook met de landelijke ontwikkelingen in het vak en in opleidingsland; niet alleen polderen, geef ook je mening en visie.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Uitreiking prijs 'Docent van het jaar'

Op 5 november ontving Claire Hulsmans, hoofddocent bij de opleiding GZ K&J, de prijs voor de 'Docent van het jaar 2014'! Het is voor de eerste keer dat RINO Zuid deze prijs uitreikt aan een docent die uitblinkt in zijn of haar vak, op inspirerende wijze kan doceren, in staat is om een setting voor de deelnemers te creëren waarin leren en ontdekken een vanzelfsprekendheid is én die innovatief is. Voor Claire gaan al deze kwalificaties op! Door cursisten en collega-docenten die Claire hebben genomineerd, wordt ze "een topper" genoemd. Ze is zeer deskundig en iemand die alle deelnemers het gevoel geeft dat ze 'thuiskomen'. Ze is in staat is een dusdanige sfeer in een groep te creëren waarin iedereen zich veilig voelt, hetgeen het leerproces zeer ten goede komt. Ze geeft de deelnemers persoonlijk feedback waarmee men verder aan de slag kan. "Ze is het beste wat je in de opleiding kan overkomen!" schreef één van de cursisten. Behalve hoofddocent GZ K&J is Claire ook nauw betrokken bij de innovaties in de GZ opleiding. Het onderwijs bij RINO Zuid staat of valt met goede en inspirerende docenten; we zijn dan ook blij met en trots op docenten zoals Claire en hopen haar nog jaren als docent te behouden! Met de kabinetsplannen in het achterhoofd en Claire kennende moet dat in ieder geval nog even lukken!  De uitreiking van deze prijs was voor Claire een grote verrassing en in haar hartverwarmende dankwoord toonde ze zich trots en blij.  De uitreiking vond plaats tijdens de bijeenkomst ' Docenten in the spotlight'. "Te kort, te kort" en "Wat een geweldige manier om ons zo te inspireren en bedanken". Dat waren de meest gehoorde geluiden tijdens het heerlijke pastabuffet en bij de koffie. De boeiende masterclass van Joseph Kessels was, zeer kort samengevat, een oproep tot innovatie met behoud van het goede. De tijd tijdens de workshops vloog voorbij, mede dankzij de inzet van de workshopleiders. De dag smaakte letterlijk en figuurlijk naar meer!

Vacatures

Direct contact

RINO ZUID


Bedankt voor uw bericht

Bezoekadres
RINO Zuid
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven
040-2146555
opleiding@rinozuid.nl