Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke 
vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie
tussen de cliënt en de hulpverlener.

Petri Embregts
Hoofdopleider

RINO Zuid staat voor theorie en praktijk in een
veelkleurig palet. Maar ook voor ontwikkeling
van de beroepsattitude en passie voor het vak.

Marijke Smulders
Hoofddocent

Leren is een sociaal proces en betekent groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven maar is het leven.
Met e-leren gaan we van revolutie naar evolutie.

 

Natalie Marchetta
Hoofddocent

BEKIJK HIER ONSOPLEIDINGS
AANBOD
BEKIJK HIER ALLERINO PLUS
MODULES
Meer nieuws Lees bericht

uitgelicht

Studenten in Kenia ontvangen USB sticks met enthousiasme

Blog

Trots op een feest

Paul Schnabel (oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) heb ik eens horen vertellen dat het verschil tussen gewone gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg zit in de diepgewortelde  maatschappelijke opvatting dat mensen met psychische problemen gewoon beter hun best moeten doen.  Ze moeten gewoon een beetje harder voor zichzelf zijn. Hij ondersteunt dat nog met een...

Meer berichten Lees bericht
Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Structurele prijsverlaging basismodule EMDR!

Vanaf 2015 is de erkende basismodule EMDR  bij RINO Zuid standaard opgenomen in de BIG- opleiding tot GZ-psycholoog. Jaarlijks worden in deze opleiding minimaal 36 deelnemers opgeleid tot EMDR therapeut. Door deze substantiële stijging en aangezien RINO Zuid geen winstoogmerk heeft kunnen we het tarief voor de  basismodule EMDR die aangeboden wordt binnen de nascholing structureel in prijs verlagen! Dit betekent dat de basismodule EMDR die 27 mei a.s. van start gaat geen € 1.456 kost, maar slechts € 1.260,- (incl. gebruik RINO Boulevard en lunch). U kunt nog meedoen, dus meld u aan !

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Laatste nieuws rondom herregistratie GZ en PT

Op 1 januari 2012 heeft het ministerie van VWS de herregistratie van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten ingevoerd. Met deze invoering is de termijn van vijf jaar (tot 1 januari 2017) begonnen waarbinnen gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten hun registratie in het BIG-register kunnen verlengen op basis van de gestelde voorwaarden aan periodieke registratie. Nadere informatie over de herregistratie vindt u op de website van het BIG-register:  www.bigregister.nl/herregistratie/gezondheidszorgpsycholoog  en  www.bigregister.nl/herregistratie/psychotherapeut . Werkervaringseis U komt in aanmerking voor herregistratie indien u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). In de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2017 moet u hiervoor aantoonbaar 3120 uur, ofwel gemiddeld 12 uur per week, hebben gewerkt in het beroep waarvoor u de herregistratie aanvraagt. Wordt niet aan de werkervaringseis voldaan, dan geldt de scholingseis. In bovenstaand filmpje leggen we kort uit wat u moet doen wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet. U kunt hiervoor ook de schema's raadplegen voor  gezondheidszorgpsychologen  of  psychotherapeuten  of de informatie op www.logo-ggz.nl  raadplegen. Scholingseis Binnen de scholingseis moet u door middel van een toets aantonen dat u de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep goed beheerst. Indien u van mening bent dat u beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut, kunt u er voor kiezen direct de toets te maken. De toets De toets voor beide beroepen bestaat uit de volgende vier toetsonderdelen: Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio). Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio). Voor de toetsonderdelen zijn varianten ontwikkeld voor de differentiaties 'Volwassenen & Ouderen' en Kinderen & Jeugd'. U kiest zelf welke variant u maakt. Wanneer u de toets met succes afrondt, krijgt u het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan de aanvraag voor herregistratie worden gedaan. De scholing Indien u zich wilt voorbereiden op de toets kunt u ervoor kiezen één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules voor beide beroepen is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Voor de toetsonderdelen en de scholingsmodules wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur. Scholing is niet verplicht en kan naar keuze worden gevolgd. Indien u vaardig bent op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling en/of behandeling en evaluatie, kunt u er voor kiezen direct de betreffende toetsonderdelen te maken. Indien dit minder het geval is, kunt u er voor kiezen eerst de betreffende scholingsmodule(s) te volgen en pas hierna de toetsonderdelen te maken. De volgende scholingsmodules zijn ontwikkeld: Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd (36 contacturen GZ, 24 contacturen PT) Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen (36 contacturen GZ, 24 contacturen PT) Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd (36 contacturen GZ en PT) Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen (36 contacturen GZ en PT) Inschrijven De Vereniging LOGO (het Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen) organiseert de afname van de toets in het kader van de herregistratie GZ en PT en het landelijk aanbod van de scholingsmodules. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht op de websites van de opleidingsinstituten, of direct via  www.rinogroep.nl/herregistratieGZ  of  www.rinogroep.nl/herregistratiePT . RINO Zuid werkt samen met haar collega opleidingsinstituten in het land aan verbetering van het post doctorale psychologie-onderwijs in de zorg. Daarvoor is de Vereniging LOGO opgericht. RINO Zuid is daar lid van.  De vereniging LOGO neemt initiatieven, maar onder de vlag van Vlogo worden ook projecten uitgevoerd. Het herregistratieproject is het eerste project. Voor de herkenbaarheid het VLOGO en eigen beeldmerk dat de gezamenlijkheid uitdrukt.  

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Nascholingsaanbod voor professionals werkzaam in VB-sector

Een van de speerpunten in het nascholingsaanbod van RINO Zuid is het organiseren van trainingen en modules voor professionals werkzaam met mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Dichterbij Kennisn@ bieden we onderstaande trainingen aan: Begeleiders in Beeld Train de trainer - Begeleiders in Beeld Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik Diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik Sterker dan de kick Menslievende professionalisering In bijgaande flyer vindt u meer informatie over deze trainingen.

Vacatures

Agenda

Direct contact

RINO ZUID


Bedankt voor uw bericht

Bezoekadres
RINO Zuid
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven
040-2146555
opleiding@rinozuid.nl