Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke 
vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie
tussen de cliënt en de hulpverlener.

Petri Embregts
Hoofdopleider

RINO Zuid staat voor theorie en praktijk in een
veelkleurig palet. Maar ook voor ontwikkeling
van de beroepsattitude en passie voor het vak.

Marijke Smulders
Hoofddocent

Leren is een sociaal proces en betekent groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven maar is het leven.
Met e-leren gaan we van revolutie naar evolutie.

 

Natalie Marchetta
Hoofddocent

Blog

Keukentafelgesprekken

Op dit moment loopt er een nieuwe serie op tv. De fractie. Over het wel en wee van een denkbeeldige politieke partij in Den Haag. Die partij heeft zorg hoog in haar vaandel staan en heeft het politieke doel om zorg weer menselijk te maken. Zorg dicht bij de mensen. In de serie, maar ook in de werkelijkheid wordt zorg dicht bij mensen vorm gegeven in zogenaamde keukentafelgesprekken. Intake vindt plaats...

Meer berichten Lees bericht
Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Prof. dr. H.A. (Agnes) Scholing benoemd tot hoofdopleider psychotherapie...

Per 1 mei 2015 is prof. dr. Agnes Scholing benoemd als nieuwe hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut bij RINO Zuid. Gelijktijdig is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit op de leerstoel “Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs”. Zij is de opvolger van prof. dr. J van Lankveld, die hiervoor 8 jaar hoofdopleider psychotherapie bij RINO Zuid is geweest. Als hoofdopleider wordt mevrouw Scholing verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding tot psychotherapeut in  Zuid-Nederland. Vanuit de leerstoel, die gepositioneerd is bij de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, zal zij onderzoek gaan doen naar de wetenschappelijke kwaliteit en modernisering van de opleiding tot psychotherapeut. Het gaat daarbij om de vertaling van recente wetenschappelijke inzichten en de overdracht daarvan via onderwijs. Deze opdracht krijgt een extra dimensie gezien de actualiteit, waarin de minister aandringt op meer wetenschappelijk onderbouwde methodes in de GGZ. Mevrouw Scholing heeft ruime ervaring in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, zowel op het gebied van patiëntenzorg, opleidingen als van wetenschappelijk onderzoek. Naast haar activiteiten bij RINO Zuid en de Open Universiteit blijft mevrouw Scholing verbonden aan GGZ instelling Pro Persona in de regio Gelderland en de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. RINO Zuid is ervan overtuigd dat de succesvolle opleiding tot psychotherapeut in Zuid-Nederland met deze benoeming haar kwaliteit kan behouden en versterken. Voor meer informatie: M. van Rozendaal, directeur RINO Zuid, 040-2146 559. Printversie

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Traject toetsing en scholing Herregistratie GZ en PT online!

Namens alle opleidingsinstellingen verenigd in de Vereniging LOGO coördineert de Stichting PDO-GGZ Utrecht de uitvoering van het traject toetsing en scholing Herregistratie Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut. Op onderstaande site kunt u nagaan of u aan de eisen voldoet om voor herregistratie in aanmerking te komen. Daarnaast treft u er alle benodigde informatie op aan: www.rinogroep.nl/herregistratieGZ www.rinogroep.nl/herregistratiePT De data en locatie voor de scholingsmodules worden binnenkort bekend gemaakt op bovengenoemde websites. Mocht u nu al belangstelling hebben voor scholing in een bepaalde periode dan kunt u dat op de betreffende website kenbaar maken.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Erkenning training Begeleiders in Beeld door Vilans

Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, heeft de training Begeleiders in Beeld voor medewerkers werkzaam met mensen met een verstandelijke beperking, erkend als een effectieve interventie! Onder leiding van prof. Petri Embregts, verbonden aan de Academische Werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ bij Tranzo, Universiteit Tilburg en als hoofdopleider GZ verbonden aan RINO Zuid, is het programma van deze training de afgelopen jaren ontwikkeld, wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden. RINO Zuid biedt de training aan in het nascholingsaanbod en als company training. Daarnaast bieden we een train de trainer module aan.  Voor meer informatie kunt u mailen naar nascholing@rinozuid.nl . Klik hier voor het officiële nieuwsbericht.

Direct contact

RINO ZUID


Bedankt voor uw bericht

Bezoekadres
RINO Zuid
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven
040-2146555
opleiding@rinozuid.nl