Kwaliteit van zorg vindt in zijn meest wezenlijke 
vorm plaats in een betekenisvolle, goede relatie
tussen de cliënt en de hulpverlener.

Petri Embregts
Hoofdopleider

RINO Zuid staat voor theorie en praktijk in een
veelkleurig palet. Maar ook voor ontwikkeling
van de beroepsattitude en passie voor het vak.

Marijke Smulders
Hoofddocent

Leren is een sociaal proces en betekent groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven maar is het leven.
Met e-leren gaan we van revolutie naar evolutie.

 

Natalie Marchetta
Hoofddocent

Blog

De psychologische kracht van een worstenbroodje

Ik kan het niet helpen, maar ik heb een natuurlijke neiging om zaken simpel te maken. Mijn verstand kan ingewikkelde zaken denk ik niet hanteren en dus probeer ik zaken maar eenvoudig te houden. Ik ben dan ook altijd op zoek naar bevestiging van het feit dat dingen simpel houden beter is.  Zo stuitte ik op een boekje. “Zo simpel kan het zijn” van Richard Engelfriet. Dertig adviezen voor...

Meer berichten Lees bericht
Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Installatie adviescommissie scholing t.b.v. ouderenzorg

Op 6 oktober jl. is de adviescommissie scholing ten behoeve van de ouderenzorg formeel geïnstalleerd door Marrik van Rozendaal, directeur van RINO Zuid. De adviescommissie is gevraagd om advies aan RINO Zuid uit te brengen over de scholingsbehoefte in de psychologische zorg voor ouderen. Wat is de behoefte in het veld en waar kunnen we als RINO Zuid op inspelen? De commissie past in de ambitie van RINO Zuid om, naast de aandacht voor ouderen in het reguliere opleidingsaanbod, een samenhangend nascholingsaanbod te ontwikkelen voor psychologen die werkzaam zijn in de ouderenzorg.  Concrete initiatieven Op dit moment heeft RINO Zuid vier concrete initiatieven uitgewerkt: Binnen de opleiding tot klinisch psycholoog is het mogelijk specifieke expertise op te bouwen in de ouderenzorg; De module ‘Gedragstherapie voor ouderen met gedragsproblemen in zorginstellingen’ die i.s.m. met Gerion wordt georganiseerd, loopt reeds en bieden we in het najaar van 2015 opnieuw aan; In maart 2015 organiseren we de module ‘Meditatieve technieken’; en In april 2015 start de module ‘Psychotherapie bij ouderen’. Samenstelling commissie De commissie staat onder voorzitterschap van prof. dr. Bas van Alpen, bijzonder hoogleraar en gz-psycholoog bij Mondriaan. Leden zijn: Tessa Meijerink, gz-psycholoog en werkzaam bij Stichting de Wever; Dineke de Ritter, klinisch psycholoog en werkzaam bij GGZ Breburg; en Toine Thissen, gz-psycholoog en eerstelijnspsycholoog, werkzaam bij Psychologenpraktijk Barendse & Thissen. De commissie wordt ondersteund door Marlies Overdijk, manager RINO Plus en Marieke Braun, accountmanager RINO Plus. RINO Zuid is blij met de deskundige commissie en zal haar adviezen ter harte nemen.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Artikel over Jacques van Lankveld in blad GZ-psychologie

In de september editie van het blad GZ-psychologie is een artikel verschenen in verband met het afscheid van Jacques van Lankveld als hoofdopleider van de psychotherapie opleiding bij RINO Zuid. Lees hier het complete artikel.

Meer nieuws Lees bericht

Nieuws

Achtentwintig nieuwe GZ-psychologen

Op 24 september jl. vond bij RINO Zuid de diploma-uitreiking plaats van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen 28 afgestudeerden hun diploma.  RINO Zuid feliciteert een ieder van harte met het behalen van deze mijlpaal! Wilt u meer informatie over de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volwassenen en ouderen (V&O)? Klik  hier . Wilt u meer informatie over de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kinderen en jeugdigen (K&J)? Klik  hier .

Direct contact

RINO ZUID


Bedankt voor uw bericht

Bezoekadres
RINO Zuid
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven
040-2146555
opleiding@rinozuid.nl